Człowiek staje się czystym dobrem, żyjąc w naturze - Jean Jacques Rousseau