Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch