Jeżeli wyznajesz myślenie , nawet błędne - zawsze tylko zyska na tym prawda - Bertrand Russel