Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i rozumnie - Epikur Z Samos

Wieniawski poleca... »

"Wszystko już biegnie" (IV)- Przygotowania do Konkursu im. H. Wieniawskiego

Drukuj

- 8 czerwca o godz. 12.00 w zabytkowej kamieniczce przy ul. Świętosławskiej 7 (siedziba Towarzystwa) została podpisana umowa o współpracy, zawarta między Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego i Fundacją Rozwoju Miasta Poznania.
Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie w zakresie promocji w Polsce i na świecie Międzynarodowych konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego, ufundowanie nagrody pozaregulaminowej dla jednego z uczestników Konkursu - laureata z Polski/Poznania w formie rocznego stypendium o łącznej wysokości 24 tysięcy złotych, propagowanie pamięci Henryka Wieniawskiego i jego związków z Poznaniem.
Sygnatariuszami umowy są - ze strony Fundacji Rozwoju Miasta Poznania:
Jacek May - Prezes Fundacji
Jan Kaczmarek Wiceprezes
Ryszard Olszewski - Wiceprezes
Ze strony Towarzystwa :
Andrzej Wituski - Dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego
Romuald Połczyński - Sekretarz Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego

W tym miejscu zatem kilka słów o Fundacji:
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania powstała w 1991 roku z inicjatywy MTP, PKO BP, BZ WBK oraz kilku zapaleńców i sympatyków stolicy Wielkopolski. Pierwszym i dożywotnim Prezesem Fundacji był Prezydent Wojciech Szczęsny Kaczmarek, a po jego śmierci Jacek May, wieloletni Wiceprezydent Miasta.
W ciągu swojej blisko 20. letniej działalności Fundacja zrealizowała wiele inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, uczestniczyła m.in. w renowacji poznańskiej Fary, współfinansowała wydawnictwa o architekturze miasta, wspomagała projekty pomocy niepełnosprawnym, organizowała imprezy edukacyjne.
Wkraczając w nowe dziesięciolecie Fundacja zaangażowała się we wspieranie inicjatyw związanych z udziałem Poznania w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Wspierając miasto w realizacji przygotowań, Fundacja zawarła już porozumienia z
a.. Akademią Sztuk Pięknych (projekt ; Poznań - Galeria Otwarta),
b.. WSNHiD (projekt edukacji historycznej dla gimnazjalistów i licealistów, "Rozwój przez pamięć"),
c.. Biblioteką Raczyńskich ( wsparcie budowy nowego skrzydła obiektu)
d.. Urzędem Miasta Poznania (projekt edukacyjny dla radnych samorządowych)
Niedawno rozstrzygnięty został rozpisany przez Fundację konkurs na przestrzeń wizualną upamiętniającą Prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka na Cmentarzu
Zasłużonych. Realizacja zwycięskiego projektu niebawem .

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniwaskiego natomiast skupia twórców kultury i nauki, artystów, animatorów życia muzycznego oraz melomanów; jest kontynuatorem tradycji najstarszego, poznańskiego, świeckiego stowarzyszenia muzycznego, powstałego 2 maja 1885 roku pod nazwą "Koło Śpiewackie Polskie". W czasie zaboru pruskiego odgrywało ono doniosłą rolę w pielęgnowaniu mowy i pieśni polskiej oraz przeciwstawianiu się procesom germanizacyjnym. Po pierwszej wojnie światowej, jako Poznańskie Towarzystwo Muzyczne, było jednym z czołowych organizatorów życia kulturalnego w mieście, miało swój renomowany chór, w pewnym okresie także orkiestrę i zespoły kameralne. Druga wojna niemal całkowicie zniszczyła dorobek materialny Towarzystwa, wielu jego członków straciło życie. Przerwaną w 1939 r. działalność wznowiono ono w 1945 r.
W 1952 r. do Poznania przeniesiono – o czym pisaliśmy właśnie przed tygodniem - zainicjowany w 1935 r. w Warszawie, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. W 1957 r. odbyła się jego kolejna edycja i by na stałe zatrzymać w mieście, organizowane co pięć lat spotkania młodych wiolinistów, potrzebna była instytucja, trwale za nie odpowiedzialna. Z woli m.in. środowiska kulturalnego, obowiązki te podjęło i dotąd sprawuje, powstałe 12 listopada 1960 r., Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego.Wkrótce stało się ono też inicjatorem i
Współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego oraz członkiem - założycielem Światowej Federacji Konkursów Muzycznych w Genewie. Jest również współgospodarzem ogólnopolskich konkursów skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i lutników, pielęgnuje i upowszechnia pamięć o swoim Patronie, gromadzi dokumenty i pamiątki, bywa wydawcą publikacji na temat jego życia i twórczości.
Towarzystwo zainicjowało pierwszą w historii edycję Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (pierwsze tomy już się ukazały).
Wspiera młodych artystów - muzyków, przede wszystkim skrzypków, różnymi formami promocji, patronuje działalności chóru kameralnego
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego należy do grona znanych organizatorów życia muzycznego, jest kreatorem wielu wydarzeń w skali międzynarodowej, gospodarzem koncertów, spotkań, warsztatów wybitnych artystów, zespołów kameralnych, orkiestr symfonicznych.
Jednym z współtwórców Towarzystwa i pierwszym jego prezesem był Tadeusz Szeligowski. Po nim stanowiska te pełnili: Edward Statkiewicz, Stefan Stuligrosz, Mieczysław Dondajewski i Jadwiga Kaliszewska. W latach 1997-2007 r. funkcję Prezesa sprawował były Prezydent Miasta Poznania Andrzej Wituski. Obecnym Prezesem jest Bartosz Bryła, profesor w klasie skrzypiec poznańskiej Akademii Muzycznej.

Należy więc śledzić nasze doniesienia z przygotowań do XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. Doniesienia z tych działań są tu gorące. A o plakatach Rafała Olbińskiego, też w końcu będzie ...


Grażyna Banaszkiewicz
(zdjęcia autorki)