Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie - Parmenides z Elei
Wieniawski poleca... »

"Wieniawski" w redakcji "Naturalnie"

Drukuj
 

  

 

 

 

 

 

 Wizyta odbyła się w ramach cyklicznych spotkań Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Pan Dyrektor Andrzej Wituski przedstawił ideę Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego a także historię Międzynarodowych Konkursów. Swoistą perełką spotkania była okolicznościowa wystawa pamiątek związanych z osobą wielkiego wirtuoza, a także przestawiająca działalność wydawniczą Towarzystwa. Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – Pan Krzysztof Szumski wręczył Dyrektorowi Konkursów 'Katalog Firm', wyrażając nadzieję, że spotkanie zaowocuje współpracą Przedsiębiorców z Towarzystwem Muzycznym. Przedsiębiorcy zaś otrzymali od „Wieniawskiego” książki oraz płyty wydane przez Towarzystwo Muzyczne.


Paweł Nowakowski

Redaktor Naczelny

Naturalnie