Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie - Michel de Montaigne