Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko - Albert Einstein
Śladami Franciszka »

Śladami Franciszka (X)- o odwadze łagodności...

Drukuj
Jeden z moich znajomych, bywający wielokroć w Argentynie, po wyborze kardynała Bergoglio na Stolicę św. Piotra, przypomniał słowa, którymi określano kardynała Buenos Aires: „il faccia di ferro, ma il cuore d'oro”. Co znaczy „twarz z żelaza, ale serce ze złota”...
Te słowa – w kontekście całego Pontyfikatu Papieża Franciszka stają się coraz bardziej czytelne. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ten 'medialny' Papież równie 'nie-medialnie' przeprowadza zmiany w kościelnych strukturach. Czyni to z żelazną konsekwencją, jednak zawsze w klimacie pewnej łagodności.
Co więcej. Wydaje się, że Franciszek uważa, że to właśnie „odwaga łagodności” jest swoistym 'dowodem tożsamości' chrześcijanina. Mimo, że osoby łagodne traktowane są przez innych jako ludzie naiwni... Naiwnością według Franciszka jest jednak nie zdawać sobie sprawy z destrukcyjnej mocy plotek. To temat, do którego często powraca Papież, mówiąc o plotkarzach, że „nie są błogosławieni”.

9 czerwca 2014 podczas porannej Mszy w Domu św. Marty, Papież powiedział:
"Świat nie chce płakać, woli pomijać sytuacje bolesne, przykrywać je czym innym. Tylko osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi są i płacze w swoim sercu jest szczęśliwa i zostanie pocieszona pocieszeniem Jezusa, a nie świata. Błogosławieni cisi, na tym świecie, który od początku jest światem wojen, światem, gdzie wszędzie się walczy, gdzie wszędzie jest nienawiść. A Jezus mówi: żadnych wojen, żadnych nienawiści ale pokój, łagodność".
"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" . /.../Tymi miłosiernymi są ludzie przebaczający, którzy rozumieją błędy innych. /../Jezus nie powiedział: "Błogosławieni, którzy się mszczą", ponieważ wszyscy jesteśmy armią tych, którym wybaczono. Dlatego błogosławiony jest ten, który idzie drogą przebaczenia”.
"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój"./../"Jakże często jednak są wśród nas wprowadzający wojny, albo przynajmniej nieporozumienia! Kiedy słyszę jedną rzecz od tej osoby i idę do drugiej, mówię o tym, a nawet sporządzam drugą edycję, trochę poszerzoną i przekazuję dalej...Świat plotek. Ludzie plotkujący nie czynią pokoju, są wrogami pokoju. Nie są błogosławieni"
.

Dopowiedzeniem do papieskiej refleksji są słowa wypowiedziane kilka dni później (także w Domu św. Marty):
„Boga nie było w wichurze, trzęsieniu ziemi, ogniu, lecz był w powiewie lekkiego wiatru, w pokoju, albo jak czytamy w oryginale, tak, właśnie oryginał zawiera to piękne określenie: Pan był w odgłosie ciszy. Na pozór sprzeczność: odgłos ciszy. Eliasz potrafi rozeznać, gdzie jest Pan, a Pan Bóg przygotowuje go darem rozeznania. Potem zaś daje misję” (13.06.2014.)

Odwaga łagodności i odgłos ciszy. To są wartości, które warto w sobie odbudować w nadchodzący czas wakacji. Bez nich – każdy wysiłek, każda aktywność – na nic się zdają...


Paweł Łukasz Nowakowski
Redaktor Naczelny
czerwiec 2014.

(tłum. Z j. włoskiego: Paweł Nowakowski).
Zdjęcia: Joanna M. Nowakowska, Rzym.