Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować - Tadeusz Kotarbiński

Refleksyjnie...

Przychodzimy, odchodzimy...
Zatem płyty nagrobne umyte, ustrojone kwiatami, zniczami. I rodzina w większym czy mniejszym skupieniu spotykająca się - może właśnie przy tym grobie wspólnego krewnego - raz w roku. Właśnie 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych. Choć ci, co w tej mogile za życia nie zawsze tacy ,,święci” byli. Ale - o zmarłych źle się nie mówi...
więcej
Trudny dialog...
Styczeń – jak co roku – czas, kiedy częściej niż zwykle mówiło się o dialogu, pojednaniu. Kościoły organizowały dni modlitw o jedność, mijający miesiąc przyniósł wizytę Papieża Benedykta XVI w rzymskiej Synagodze. Niewątpliwie istotne wydarzenia. Trzeba jednak stawiać pytania o dialog na poziomie każdego „szarego” człowieka...
więcej
Kiedy nie ma silnego konia...
…to weźmie się dwa osły. W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustaw, które mają zreformować już od października tego roku polskie szkolnictwo wyższe. Są to ustawa prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym. Jak wszystkie w Polsce ustawy, których skutkiem mają być reformy poszczególnych obszarów życia w państwie, tak i te dotyczące szkolnictwa wyższego, bardziej zaszkodzą, aniżeli pomogą polskiej nauce i polskim naukowcom, nie mówiąc już o studentach, którymi od dawna państwo polskie całkowicie przestało się interesować – patrz: system stypendialny.
więcej
Wygrać życie
więcej
Pamiętajcie o ogrodach...
... że to już zbyt oczywisty i zapożyczony tytuł ? Zapożyczony – tak, z popularnego przed laty songu Jonasza Kofty. A czy oczywisty – na pewno nie. Wystarczy się rozejrzeć i dostrzec, jaki jest rzeczywisty stosunek znacznej części człowieczej populacji do otaczających nas obszarów zieleni.
więcej