Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a wiele od siebie - Chryzyp z Soloj
Podróże kształcą... »

Tajemniczy labirynt

I Ty możesz zostać mistrzem EURO 2012”! Masz niebywałą okazję zgubić się w jedynym labiryncie kukurydzy w świętokrzyskim!

29 lipca 2007 Zespół Pałacowy w Kurozwękach wprowadził nową atrakcję, jaką jest labirynt w kukurydzy: „Maize Art Euro 2012”. Pomysłodawcą labiryntu jest właściciel obiektu Jean Martin Popiel. który przy współpracy amerykańskiej firmy „Maize” opracował kształt labiryntu, odnoszacy się do mistrzostw: „Polska – Ukraina Euro 2012”. Labirynt na powierzchni 1,30 ha został posiany w maju odmianą kukurydzy LG 2244 należącą do francuskiej firmy „Limagrain”. Odmiana tej kukurydzy daje wierne i wysokie plony dochodzące do 2,50 m. Długość wszystkich ścieżek w labiryncie wynosi 2521,90 m, natomiast najkrótsza trasa, na którą mogą trafić nieliczni wynosi 870 m 15 cm. Ścieżki w labiryncie były wyznaczane około siedmiu dni przez 4 osoby. Labirynt w kukurydzy będzie niepowtarzalną atrakcją dla turystów indywidualnych, wycieczek szkolnych i grup konferencyjno – szkoleniowych. Inicjatywą jest opracowanie „zagadek” dla uczestników zabawy (dotyczących wiadomości o pałacu, bizonach, przyrodzie itd. ). Najciekawsze jest to, iż każdy może stworzyć zestaw zagadek. Zagadka zawierać będzie pytania i poprawna odpowiedź będzie wskazówką do wybrania odpowiedniej drogi w labiryncie.  Labirynt kukurydzy w Kurozwękach jest pierwszym komercyjnym labiryntem w Polsce. Zainteresowane nim są m.in. : firma Limagrain, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Coca Cola, Polskie Zakłady Zbożowe, Radio Eska, „Echo Dnia”.

 

 

 

Zespół Pałacowy

www.kurozweki.com