Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie - Parmenides z Elei