Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich - Eleonora Roosevelt