Wszystkie drogi prowadzą do mojego serca - Epikur z Samos