Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozłościć - Oscar Wilde
Naturalnie poleca »

Spotkanie

28 czerwca 2007 r. minęło 7 lat od śmierci ks. Prof. Józefa Tischnera. Od tego czasu na rynku wydawniczym pojawiło się wiele książek o zmarłym Filozofie, wznawiano jego dzieła, pojawiła się biografia autorstwa Wojciecha Bonowicza. Dziś mamy okazję poznać Tischnera na nowo, w innym świetle. Spotkanie Anny Karoń Ostrowskiej – to opublikowany dopiero teraz zapis rozmów Uczennicy z Mistrzem (Profesor był promotorem doktoratu Autorki wywiadu), która miała miejsce 10 lat temu. Autorka we wstępie zauważa: „Idea książki była prosta: chodziło o to, by ktoś, kto znał dobrze Tischnera jako filozofa i jako człowieka, w bezpośredniej rozmowie pokazał jego myśl i osobę. Był to okres, kiedy Tischner stawał się coraz bardziej popularny, występował we wszystkich rodzajach mediów, mediów jego wystąpienia wzbudzały coraz silniejsze emocje”(s.5.).

Książka Spotkanie jest próbą pokazania myśli Profesora w horyzoncie czasu i przestrzeni w jakiej się rodziła. Można dodać – ciekawego dla Polski. i Kościoła w Polsce czasu przemian. Znajdziemy w niej wpisaną w swoistą mistykę Tatr i Podhala filozofię człowieka i jego wolności, wolności, której rozumienie rodziło się u Tischnera po latach chodzenia po górach, ale i zapis doświadczeń spotkań z Osobami, które miały znaczący wpływ na kapłana-filozofa: ks. Bpa Jana Pietraszki, Romana Ingardena i Kard. Wojtyły.

Tischner w rozmowie z Anną Karoń – Ostrowską to nie tylko filozof, ale człowiek żywo uczestniczący w przemianach społecznych jako kapelan „Solidarności” a przede wszystkim wrażliwy na Drugiego towarzysz i przyjaciel w poszukiwaniu Prawdziwej Mądrości. Kapłan, poeta, filozof - ktoś, kto chce „rodzić w innych to, co się w nich poczęło” (s. 145.) i cieszyć się z odkrywania Prawdy – to bohater Spotkania, która to książka dziś, po śmierci Profesora jest tym bardziej aktualna, by raz jeszcze odwołać się do Jego słów: „/…/ludziom czasem bardziej potrzebne są drogowskazy niż ten, kto idzie do miasta. Drogowskaz stoi przy drodze i popędza ”Idźcie szybciej!” (s. 147.). Dzisiaj takich drogowskazów w Prawdy szukaniu wszystkim nam bardzo potrzeba.

 

 

P.N.

 

Spotkanie - Z Ks.Profesorem Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska

Wydawnictwo ZNAK 2003

www.znak.com.pl