Adwokat to wynajęte sumienie - Fiodor Dostojewski
Naturalnie poleca »

Pytanie wszelkich pytań

Drukuj


Pytanie o 'sens Bycia' , jest pytaniem wszelkich pytań” - tak pisał w Przyczynkach do filozofii Martin Heidegger. Dzisiaj pytanie o sens i bycie wydaje się czymś oczywistym, naturalnym. W czasach 'przed Heideggerem', takim nie było...


 

Do dziś postać niemieckiego filozofa budzi kontrowersje. Tym bardziej, że wielu ludzi zna tę postać w przestrzeni medialnej. Sztuki teatralne i dokumenty o Heideggerze w kontekście jego związku z Hannah Arendt niewątpliwie stały się zaczynem do pytań o życie i twórczość filozofa.

 


 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na książkę Jana Galarowicza „Martin Heidegger. Genialny myśliciel czy szaman?”*. Istnieje bowiem sporo opracowań naukowych i rozpraw, które zakładają jednak pewne filozoficzne obycie i doświadczenie. Brakowało popularnej publikacji, która wprowadza w świat tego wybitnego filozofa, o którym Karl Jaspers powiedział: „Pośród klanu współczesnych filozofów obchodził mnie w istocie tylko Heidegger”.

Wydaje się, że w filozofii – jak sugerują niektórzy - nie da się oddzielić biografii filozofa od jego...bibliografii.


 

Autor książki próbuje zrekonstruować heideggerowski świat, w całej jego zawiłości, by móc lepiej zrozumieć nie tylko postawę wielkiego filozofa, ale i jego myśl. Pokazuje i wielkość, ale i zwyczajną ludzką słabość Martina, swoistą „dwuwarstwowość” życia. Próbuje uczyć czytania Heideggera nie w jakiś jedynie słuszny sposób, ale pokazując wieloaspektowość myślenia i wolność poszukiwań. Nie brak i odniesień do komentatorów i tłumaczy dzieł niemieckiego myśliciela. To niewątpliwe zalety książki, wraz z ciągle otwartym jednak pytaniem: „geniusz czy szaman?”.

 

Książkę kończą słowa Autora: „/.../ żywe i autentyczne myślenie o doniosłych sprawach nie kończy się na żadnym filozofie i na żadnym systemie, lecz jest procesem, który będzie trwał tak długo,jak długo istnieć będą istoty zdolne do stawiania sobie fundamentalnych pytań”.


 

Pomimo kilku mankamentów – choćby powtarzania pewnych wątków, gdzie odnosi się wrażenie, że czyta się od nowa - „Genialny myśliciel czy szaman?” to dobra lektura. Otwiera bowiem przestrzeń do myślenia, a nie zamyka. Pokazuje wielkiego – małego człowieka, ale nie potępia. I może – jak wierzę – skierować myślenie czytelników na filozoficzne ścieżki.

 


 


 

Paweł Łukasz Nowakowski

 

Redaktor Naczelny

 


 


 

 

 

 

* Jan Galarowicz, Martin Heidegger. Genialny myśliciel czy szaman?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.