Adwokat to wynajęte sumienie - Fiodor Dostojewski
Naturalnie poleca »

PRZEPIS na CZŁOWIEKA nie tylko dla Seniorów...

Drukuj

Książka … jak żyć, jak …? PRZEPIS na CZŁOWIEKA powstała z inspiracji i, przede wszystkim, na potrzeby Słuchaczy UTW w Tarnowie Podgórnym biorących udział w konwersatoriach Spotkania z psychologią. Dwa rodzaje wypowiedzi zachęciły mnie do podjęcia trudu jej napisania. Pierwszą można sprowadzić do żalu : dlaczego ja wcześniej o tym nie wiedziałam/wiedziałem. Odpowiadam wtedy, że korzystnej, mądrzej i praktyczniej jest powiedzieć: jak to dobrze, że wreszcie się o tym dowiedziałam/dowiedziałem. Jest szansa na to, że te lata, które jeszcze przede mną, zdołam przeżyć lepiej. A może nawet uda mi się naprawić co nieco z błędów przeszłości. W drugiej grupie pobrzmiewa radość i nadzieja: te zajęcia pozwoliły mi spojrzeć inaczej na moje życie, ustawiłam/ustawiłem sobie na nowo wiele spraw, pozwoliły mi rozwiązać parę problemów.

Książka, choć dedykowana w pierwszym rzędzie Słuchaczom UTW, adresowana jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani projektami long life learning. Uczeniem się przez całe życie. Tak w wymiarze prywatnym jak i instytucjonalnym. Jak pisze w recenzji wydawniczej dr hab. Agata Wiza profesor AWF w Poznaniu, pedagog prowadząca zajęcia z gerontologii: kluczowym celem książki jest inspirowanie odbiorców do mądrego i życzliwego korzystania z własnych możliwości, dokonywania zmian, akceptowania swojego życia jako jedynego, niepowtarzalnego, mającego wartość i sens, a przede wszystkim doceniania siebie jako jego reżysera i scenarzysty. I, pisze dalej pani profesor: publikację rekomenduję słuchaczom UTW, studentom na zajęcia z gerontologii i wszystkim tym, którzy chcą w sposób refleksyjny i twórczy przeżywać swoje życie na każdym jego etapie.

Zatem książka może być czytana przez osoby w każdym wieku. Co więcej, pisana jest w taki sposób, żeby można było z niej korzystać w zróżnicowany sposób. W zależności od aktualnych potrzeb i merytorycznego przygotowania. Pisana w formie dialogu z Czytelnikiem, podzielona na rozdziały odpowiadające kolejnym etapom rozwoju tożsamości (osobowości), zawiera naukową wiedzę psychologiczną odpowiadającą na pytania: co i jak?, powinno się na danym etapie wydarzyć, i dlaczego się nie przydarza? Kolejne stałe elementy to odpowiedzi na pytania: jak można skorygować dawne zaniedbania, jak można to zrobić w wieku senioralnym?, na ile jest w tym pomocne środowisko społeczne? Problematyka każdego rozdziału ilustrowana jest przykładami z życia, propozycjami do indywidualnego przemyślenia i sentencją/metaforą ułatwiającą zapamiętanie jego przesłania. W tekście odwołuję się również do literatury, filozofii, religii, historii, socjologii.

Tytuł jest nieco ironiczny. Ironiczny, sugerujący dystans do wszelkiego rodzaju „cudownych przepisów”, bo nie ma czegoś takiego, jak jeden „przepis” do wykorzystania przez każdego niepowtarzalnego człowieka. Jednocześnie istnieją pewne ogólne prawa i reguły, których poznanie i wykorzystanie pozwala zrozumieć „jak działa człowiek”. I wykorzystać je do świadomego budowania swojej osobowości.

Zajęcia z psychologii zostały starannie przygotowane w czasie, kiedy pełniłam funkcję Prezesa Zarządu UTW, i rozpoczęły się w roku 2012. Od stycznia 2015, po przejściu na emeryturą, osobiście prowadzę konwersatoria z psychologii Spotkania z psychologią. W roku 2015 wspólnym tematem Spotkań było pytanie: Kim jestem?. Rok akademicki 2015/2016 poświęcony był tematowi: Pokochać siebie, pokochać świat, w roku 2016/2017 szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Jak żyć, żeby nie zwariować? W bieżącym roku akademickim szukamy odpowiedzi na pytanie: Czemu z życiu mi nie wyszło i co jeszcze mogę naprawić?

Każdego roku, pod koniec cyklu spotkań, zastanawiamy się wspólnie nad tematem wiodącym na następny rok akademicki. Tym razem jeden ze słuchaczy powiedział, że jego interesowałoby to, żeby się dowiedzieć, dlaczego, mówiąc najogólniej, różne sprawy poszły nam w życiu „nie tak”. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że każdy z nas ma na swoim koncie nie jedną taką sprawę, która poszła mu w życiu „nie tak”.

Nie spotykamy się po to, żeby rozdrapywać stare rany i sypać na nie sól. Nie po to, żeby rozliczać naszych rodziców, rodzeństwo, współmałżonków, szefów, przyjaciół i wrogów. Nie spotykamy się po to, żeby robić sobie wyrzuty, liczyć porażki, pogrążać się w poczuciu winy. Takie spotkania byłyby co najwyżej kręceniem się wokół własnego ogona. W najlepszym razie dostarczyłyby kilku pożytecznych informacji. W najgorszym, mogłyby się okazać toksyczne. Otwierać i infekować stare rany bez możliwości podania remedium? Nie tędy droga!

Spotkania, prowadzone w duchu psychologii pozytywnej, służą daniu miejsca naszemu wewnętrznemu przyjacielowi, który pomoże zrobi

, ze wszystkiego co mamy, włącznie z wadami i ograniczeniami, życie ciekawe i twórcze. Nie uczono nas tego w szkole, na uniwersytecie. Poruszamy się po świecie metodą prób i błędów. Czy nie jest to zachowanie irracjonalne? Czy nie szkoda na to czasu, zwłaszcza wtedy, gdy znakomita jego część jest już za nami?

Spotkania z psychologią cieszą się, na UTW w Tarnowie Podgórnym, największą popularnością spośród wszystkich zajęć stricte edukacyjnych. Co najlepiej pokazuje, że właśnie ten rodzaj wiedzy jest Słuchaczom bardzo potrzebny. Książka „PRZEPIS na CZŁOWIEKA” wychodzi naprzeciw tym potrzebom.


A jak brzmi obiecany „przepis”?


Weź sporą porcję odwagi,

dodaj równie dużo uważności

i proporcjonalnie do tego kreatywności.

Umieść starannie na solidnej dawce nadziei,

doprawionej wolą, zdecydowaniem i kompetencją.

Nasącz wiernością, otocz miłością.

Podaj z troską i mądrością!


Jak to zrobić? Odpowiedzi znajdziesz Czytelniczko, Czytelniku w książce. Zapraszam i życzę dobrej lektury.


Książka jest do nabycia bezpośrednio u Wydawcy (cena hurtowa):

http://www.prodruk.poznan.pl/wydawnictwo/

biuro@prodruk.poznan.pl

W księgarni w Tarnowie Podgórnym (cena detaliczna).

Można ją też wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym.dr Jadwiga Kwiek

psycholog, psychoterapeuta

Prezes Założyciel UTW

w Tarnowie Podgórnym