Spokój sumienia jest poczuciem doskonałości cnotliwego mędrca - Marek Aureliusz
Naturalnie poleca »

Pod naszym Patronatem 2020 - Rehabilitacja Kardiologiczna i IX Konferencja o niewydolności serca

Drukuj

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 2020 – od nauki do praktyki” będzie tematem przewodnim kolejnego 24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Temat Sympozjum nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi. – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Anna Jegier, Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.

Wydarzenie, coroczne spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną odbędzie się w Wiśle w hotelu Stok w dniach 12-14 listopada 2020 r.

Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom. Zachęcamy do udziału w Sympozjum!


Więcej informacji o Sympozjum, a także możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne

są na stronie internetowej Sympozjum: https://rehabilitacja2020.ptkardio.pl


Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród pacjentów. To również dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Eksperci coraz częściej mówią o konieczności opieki kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca.

Niewydolność serca to duży problem społeczny, z którego istnienia nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na niewydolność serca może sięgać miliona osób. Choroba ta prowadzi do postępującego uszkodzenia serca, coraz częstszych hospitalizacji i zgonu. Rocznie na niewydolność serca umiera około 60.000 Polaków, czyli ponad 160 osób dziennie. A przecież niewydolność serca umiemy skutecznie diagnozować i leczyć, a dzięki temu znacznie spowolnić jej przebieg. To kwestia objęcia opieką chorych zagrożonych lub już cierpiących na niewydolność serca właściwą, wielokierunkową opieką.

O tym jak kompleksowo i skutecznie leczyć pacjentów z niewydolnością serca będą dyskutować eksperci, podczas IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 roku w Warszawie. Spotkanie dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, psychologom oraz studentom zainteresowanym niewydolnością serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

O planowanym przebiegu IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca opowiada Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK – dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK –

Spotkanie rozpoczną warsztaty, w których eksperci przedstawią niuanse badania EKG i ECHO w grupie chorych z niewydolnością serca. W trakcie spotkania prowadzone będą nie tylko klasyczne dydaktyczne sesje wykładowe, ale równolegle omawiane i dyskutowane będą również nietypowe przypadki pacjentów z niewydolnością serca. Skorzystać będzie też można z warsztatów poświęconych terapii nerkozastępczej, wentylacji czy kontroli wszczepialnych urządzeń do elektroterapii. Uzupełnieniem będą własne prace badawcze – zgłaszane przez uczestników, a prezentowane w formie moderowanych wystąpień omawiających prezentacje plakatowe.”


Więcej informacji o Konferencji, a także możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne

są na stronie internetowej: http://konferencja.niewydolnosc-serca.pl/