Zamiast błagać chmury o deszcz - wykop studnię - Epikur z Samos
Naczelny myśli, że... »

Wakacyjne pytania zadawane Księdze

Chodzi o... myślenie. W nadchodzące wakacje można jednak spróbować swe myśli skierować w dalekie horyzonty i przestrzenie otaczającej przyrody i stawiać pytania o sens, o piękno natury i o swe miejsce na mapie świata. Wielu myślicieli porównuje świat i człowieka do otwartej księgi, którą się nieustannie pisze. Istnieje jednak Księga, która zajmuje ważne miejsce w życiu wyznawców różnych religii, poszukujących sensu życia i tych, co go odnaleźli. Jest nią Księga nad Księgami – jak mawiała polska poetka – Anna Kamieńska. To właśnie ona w poszukiwaniach sensu, w zmaganiach z cierpieniem miała odwagę stawiania pytań. Pytań adresowanych do...Biblii. Nie tych ugrzecznionych, nie tych z jedynie poprawnym komentarzem czy też z wystawioną przez Kościół cenzurką. Pytania Kamieńskiej to świetna próba czytania Biblii. Można powiedzieć – czytania na czas wakacyjnych wędrówek, gdzie można odnaleźć ciekawe spostrzeżenia, które spotkać się mogą z naszymi obserwacjami przyrody, a zarazem pogłębiają nasze patrzenie na głębszy wymiar rzeczywistości.

       We wstępie Autorka napisała: „Czyż to nie zbyt wielka zuchwałość pisać o Biblii, na której w ciągu wieków narosły całe biblioteki komentarzy i wykładni? Byłoby tak, gdybyśmy nie zbliżali się do Księgi z najwyższą czcią i miłością. Prawda zawarta w tym wielkim morzu nie staje się mniej prawdą w każdym drobnym naczyniu, które z tego morza czerpie. Poza tym, nie piszę do uczonych w Piśmie, ale do przyjaciół, którzy zechcą mi towarzyszyć w tych wędrówkach na ukos po tematach podyktowanych przez Księgę i przez samo życie”.

 

Warto zabrać na wakacyjne podróże takie pytania dyktowane przez samo życie...

 

 

Paweł Nowakowski

czerwiec 2010

 

Książka dostępna jedynie w antykwariatach internetowych.

 

 

Anna Kamieńska

Twarze Księgi

Instytut Wydawniczy PAX

Warszawa 1990