Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch
Naczelny myśli, że... »

W poszukiwaniu dojrzałego człowieczeństwa

Drukuj

W czas zamętu w skali makro i mikroświata, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, wewnętrznego pokoju, stabilizacji...(choć wydaje się, że jest to naturalna ludzka potrzeba i wewnętrzne pragnienie w każdym czasie). Tym, co rozbija nas wewnętrznie, dezintegruje, jest nieprzewidywalność, zmienność poglądów, postaw. Szczególnie, gdy przybiera emotywny wymiar, pozbawiony jakiejkolwiek próby dialogu. Coś, co zostało zwerbalizowane w jednym z filmów Krzysztofa Zanussiego: „Wszystko to, co inne może się stać, to jest LOS”...


Takich sytuacji nie da się w życiu uniknąć, można jednak podjąć refleksję i zrozumieć mechanizm powstawania pewnych zachowań. Próba zrozumienia przyczyn może dać wewnętrzną siłę nie tylko by „przetrwać” kryzysowe sytuacje, ale wzmocnić wewnętrzne siły. Naturalnie, jeśli ktoś ma „w sobie” ciekawość poznawczą.

Dla tych, którzy przedkładają jeszcze kulturę słowa ponad kulturę obrazu pewną pożyteczną przygodą intelektualną może być lektura trzech książek. Nie jest to lektura łatwa, zakłada pewien poziom wiedzy z pogranicza psychologii, filozofii i neuropsychologii.

Zdrowie duchowe, psycho-fizyczne i zdrowy stosunek wobec przemian ekonomicznych i społecznych – to swoista triada w próbie odnalezienia się w czasie zamętu. Nie zamierzam recenzować P.T. Autorów książek, które polecam. Jest to raczej świadectwo czytelnika...


Stanisław Judycki, filozof, w swej książce pod znamiennym tytułem „Książeczka o człowieku wierzącym”* (pewna analogia do słynnej „Książeczki o człowieku” Romana Ingardena) nie przekonuje o istnieniu Boga, nie nawraca, ale zwraca uwagę na ludzkie duchowe potrzeby. Pierwszą z nich jest pragnienie nieskończonej trwałości dobra. Drugą – pragnienie bliskości. Trzecią – pragnienie bezpieczeństwa. I wreszcie – pragnienie poznania. Może warto, by te pragnienia i potrzeby zamieniać co dnia w czyn i pozytywne myślenie...


Michael Sandel, filozof (okrzyknięty przez amerykańskie media profesorem Ruchu Oburzonych) w książce „Czego nie można kupić za pieniądze”** dokonuje przeglądu gorących tematów debaty publicznej. Zauważa: „Dziś logika kupna i sprzedaży nie odnosi się już do dóbr materialnych, ale stopniowo zaczyna rządzić całym naszym życiem. Czas zadać sobie pytanie, czy chcemy tak żyć”.


I na koniec, książka – podręcznik p.t. „Neuropsychologia medyczna”***. Dobrze się stało, że przetłumaczono na język polski tak bardzo potrzebną lekarzom i psychologom pomoc naukową i dydaktyczną. To dobry znak, że człowieka i jego problemy, choroby traktuje się całościowo, w sposób profesjonalny. Książka zapewne nie z tej „półki', co dwie poprzednio wspomniane, ale może pomóc wielu osobom borykającym się z „trudem istnienia”. Kończąc Przedmowę do wydania polskiego , Pani Profesor Anna Herzyk, cytuje Edwarda Wilsona, amerykańskiego neurosocjobiologa:

 

Istnieje tylko jeden sposób na to, żeby doprowadzić do zjednoczenia podstawowych gałęzi wiedzy i położyć kres konfliktowi humanistyki i nauk przyrodniczych. Musimy zacząć traktować dzielący je obszar nie jako granicę, ale dość szeroki pas pogranicza, który trzeba będzie dopiero zbadać wspólnymi siłami...”.


Zapraszam do poszukiwania dojrzałego człowieczeństwa  i spróbować czytać od nowa i tłumaczyć ten skomplikowany świat...

 


 

Paweł Ł. Nowakowski

 

Redaktor Naczelny

 

 • *Stanisław Judycki

   

 • Książeczka o człowieku wierzącym

   

 • Kraków 2014

   


 • **Michael Sander

   

 • Czego nie można kupić za pieniądze

   

 • Warszawa 2012

   

 

*** Neuropsychologia medyczna (t. I , t. II)

 

Redakcja Naukowa: Carol L. Amstrong, Lisa Morrow

 

tłum. dr. Barbara Mroziak

 

Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2014.