Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozłościć - Oscar Wilde
Naczelny myśli, że... »

Niepodległe myślenie

Drukuj

Kolejne  Święto Niepodległości to okazja do wielu refleksji.  Trzeba dziś o wolność od podległości świadomie zapytać...Szczególnie w sytuacji, gdy istnieją ludzie, dla których ten Dzień nie był okazją do poszukiwania jedności w społeczeństwie...

Dzień 11 listopada w Polsce nazywamy Świętem Odzyskania Niepodległości.

Pomijając kontekst historyczny (choć niestety wiedza o tej dacie jest niezbyt zadowalająca) warto przemyśleć słowo 'niepodległość'. Zazwyczaj określenia zaczynające się od przedrostka 'nie' mają wydźwięk pejoratywny. W tym wypadku jest jednak inaczej. Niepodległość to wartość jak najbardziej pozytywna, ale jak każda wartość - cenna i trudna do zdobycia. Nie-podległość - to nie tylko zewnętrzna wolność, ale wolność wewnętrzna.To nie-podleganie wpływom mody, współczesnym manipulacjom, rzec można - to bycie sobą i odwaga na własne poglądy i wewnętrzna siła, by je bronić z podniesioną głową. Niepodległość nie może jednak przerodzić się w swawolę, która nie potrafi uszanować podstawowych ogólnoludzkich wartości i praw każdej osoby ludzkiej. Prawdziwa niepodległość narodu wyrasta z niepodległości ludzkiego ducha, z twórczego wysiłku każdego obywatela jakiejkolwiek Ojczyzny, który ma odwagę być uczciwym i przyzwoitym. Rodzi się w sercu każdego, kto nie tylko wzrusza się (choć i tego nie należy bagatelizować) z okazji narodowych świąt, ale to wzruszenie przemienia w swym życiu w organiczny, codzienny trud nie-podlegania nikomu i niczemu za cenę utraty wewnętrznej wolności.

Kiedy myślę "niepodległość" - nie sposób przywołać dwóch polskich poetów - Adama Asnyka i Zbigniewa Herberta.

Adam Asnyk napisał:

"Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość; do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość" (Miejcie nadzieję)

Herbert w "Przesłaniu Pana Cogito" dodał:

"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch./.../

Bądź wierny, idź!"

Dzień Niepodległości się skończy. Trzeba jednak być wiernym i iść...

 

Paweł  Łukasz Nowakowski - Redaktor Naczelny

11.11.2012.