Wszystkie drogi prowadzą do mojego serca - Epikur z Samos
Naczelny myśli, że... »

Narodzenie znaczy wolność...

 Czas świąt Bożego Narodzenia, niezależnie od uznawanego systemu wartości przynosi lub może dać wyzwolenie. Wyzwolenie od czasu, pełnego codziennych trosk, od pracy, która wymaga odpocznienia, wreszcie od samych siebie. Chodzi o takie spojrzenie na siebie, na bliskich, na świat jakby na nowo. Co nie znaczy naiwnie, infantylnie. Czas świąteczny przynosi prawdę o tych,którzy są nam tak naprawdę nabliżsi i o tych, których drogi rozstajnymi są.Taka prawda daje wolność. Człowiek wolny potrafi zachwycić się nad światem, którym staje się drugi człowiek, a wtedy, wspólnie idąc drogą można ujrzeć gwiazdę i usłyszeć - jak pisał Profesor Tischner - "trzask pękającego nieba"...

 

Paweł Nowakowski

25.12.2006.