Być szczęśliwym - tego można się nauczyć - Zenon z Kition
Naczelny myśli, że... »

Boże Narodzenie - Dobroć i Obecność - co zostało w nas...?

Drukuj
Wisława Szymborska tę mądrość czasu wyraziła w słowach: „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy./.../ Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata./.../Żaden dzień się nie powtórzy”.  Dni najkrótsze. Czas przemyśleń...
Afery, katastrofy, korupcje, komisje, pandemie, układy... - słowa towarzyszące przez cały rok nie wyczerpują jednak ludzkiego życia. Gdzie zagrożenie – tam i ratunek. Gdzie choroba – tam i nadzieja na zdrowie. Gdzie zło krzykliwe i nachalne – tam i ciche dobro, co wolno drąży najtwardsze skały...
Ktoś mądrze zauważył, że zło będzie, ważne tylko by w nim nie uczestniczyć. Koniec roku uświadamia też, że pojawi się nowy początek, że można zacząć od nowa – wyciągając mądre wnioski z dni minionych. Nic dwa razy nie musi się przecież zdarzyć. Jest nadzieja, jest nowy czas.  Warto, byśmy byli o ten rok 2018...mądrzejsi. Mądrzejsi o coraz bardziej dojrzałe życzenia i świadomość, że nowy czas to największy skarb. Można go odkrywać, mając w pamięci starożytną maksymę Owidiusza:”Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!” co znaczy: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!”.
I jeszcze myśli, które towarzyszyły Autorom i Współpracownikom „Naturalnie” w ten kończący się rok:
„Dobroć nie ma nic wspólnego z sentymentalizmem. Słodycz świata nie ma smaku ciastka; jest w niej i gorycz porażki, i niepokój jutra, świadomość nieuchronności błędu i wyrządzonego innym zła. I ufność i nadzieja mimo wszystko...
(K. Michalski)


„Obecność drugiego człowieka jest nieskończonym wyzwaniem./.../. Każde spotkanie z człowiekiem wystawia mnie na bezgraniczne ryzyko i daje mi jedyną w swoim rodzaju szansę, szansę na wszystko...”

Dajmy szansę, tej 'szansy na wszystko'. Spotykajmy się ..prawdziwie, naturalnie..

Czego sobie i Szanownym Czytelnikom „Naturalnie” życzę.

Paweł Łukasz Nowakowski
Redaktor Naczelny
Grudzień 2018

Zdjęcia: Joanna M. Nowakowska