Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch

Naczelny myśli, że...

W poszukiwaniu filozofii człowieka
Ksiądz Prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora Tischnera jego życiową filozofią a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei.
więcej
Pięć pism moralnych o...ulotności życia
To nie jest takie proste pisać o moralności nie będąc od razu posądzonym o moralizatorstwo. I nie jest dziś rzeczą popularną mówić jasno i bezpośrednio o tym, że nasze życie jest ulotne, a czasy są po prostu marne...
więcej
Katharsis czyli o uzdrowicielskiej mocy...
"Spójrzmy na esencjalną sytuację medycyny, która odslania istotę tego zawodu. Jest nią spotkanie dwu ludzi. Chorego z lekarzem. Na wołanie chorego o pomoc lekarz odpowiada, zwykle nie głosem, lecz uśmiechem, gestem, mówiąc: ‘Stanę obok Ciebie. Nie opuszczę Cię. Razem spojrzymy w twarz śmiertelnemu niebezpieczeństwu’. Wołanie chorego staje się dla lekarza powołaniem”
więcej
Ścieżki Prawdy i Dobra - I Międzynarodowy Kongres Tischnerowski
Gość specjalny I Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego – Chantal Delsol, która nie mogła osobiście przybyć na to wydarzenie, w książce zatytułowanej „Czym jest człowiek?”, zauważyła: „Mówi się często, że antropologia jest dziedziną zanikającą. A to dlatego, że zanika sam jej przedmiot. Nie iżby człowiek jako gatunek miał zniknąć z tej ziemi w przewidywalnej i bliskiej przyszłości. Chodzi jednak o to, że sama szczególność człowieka z wielu powodów zdaje się tracić na znaczeniu. Antropologia jest teorią człowieka. Aby istniała, musi istnieć człowiek, ale musi też istnieć ktoś, kto chce o nim coś powiedzieć. Właśnie ten ostatni warunek zaczyna znikać.”
więcej