Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak - od innych - Parmenides z Elei

Naczelny myśli, że...

O dobrych i złych mediach-odejście z Urzędu Papieża Benedykta XVI
Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że sytuacja w mediach nie należy do najciekawszych. Nie chodzi bynajmniej o ich kondycję finansową... Idzie o szeroko pojętą etykę. Kolejnym 'sprawdzianem' i wyzwaniem, które staje przed światem mediów po 11 lutego 2013, jest niezwykła sytuacja w Kościele Katolickim. Już po pierwszych wypowiedziach w dniu ogłoszeniu swej decyzji przez Benedykta XVI, mieliśmy kuriozalny popis dziennikarzy i ich interlokutorów, które świadczą o tym, że informacja "idzie przed wiedzą"...A winno być odwrotnie. "Istnieje wielka różnica między informacją i wiedzą. Wielki poeta angielski Thomas Stearns Eliot pytał już w latach trzydziestych:"Mamy informację, ale gdzie jest wiedza?"To jest pytanie wciąż otwarte, nikomu nie udało się na nie w pełni odpowiedzieć. Człowiek próbuje uzupełniać braki wiedzy informacją, ale zwiększając nadmiernie ilość danych, wcale jej nie pogłębia..."
więcej
Trudny dialog...
Styczeń – jak co roku – czas, kiedy częściej niż zwykle mówiło się o dialogu, pojednaniu. Kościoły organizują dni modlitw o jedność, w Polsce obchodzimy też XVI Dzień Judaizmu... Niewątpliwie istotne wydarzenia. Trzeba jednak stawiać pytania o dialog na poziomie każdego „szarego” człowieka. Rzecz w tym, by poszukiwanie jedności nie kończyło się na 'dniach', tygodniach' i innych okolicznościowych wydarzeniach - nawet bardzo pięknych
więcej
Niepodległe myślenie
Kolejne  Święto Niepodległości to okazja do wielu refleksji.  Trzeba dziś o wolność od podległości świadomie zapytać...Szczególnie w sytuacji, gdy istnieją ludzie, dla których ten Dzień nie był okazją do poszukiwania jedności w społeczeństwie...
więcej
Życie, którym można poobdzielać wielu...
Każdy, kto uczciwie i rzetelnie traktuje swą profesję twórcy filmu, odczuwa pewien niedosyt. Specyficzny wręcz ból wynikający z ogromnej nieraz przepaści pomiędzy tym, co widział, usłyszał, przeżył, a tym co 'udało się' przekazać odbiorcy. Charakterystyczny ból istnienia, a zarazem zaduma nad tym, że rzeczywistość, w której przyszło nam żyć jest tak bogata i wielowymiarowa....
więcej
W poszukiwaniu filozofii człowieka
Ksiądz Prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora Tischnera jego życiową filozofią a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei.
więcej