Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i rozumnie - Epikur Z Samos

Naczelny myśli, że...

Niepodległe myślenie
Kolejne  Święto Niepodległości to okazja do wielu refleksji.  Trzeba dziś o wolność od podległości świadomie zapytać...Szczególnie w sytuacji, gdy istnieją ludzie, dla których ten Dzień nie był okazją do poszukiwania jedności w społeczeństwie...
więcej
Życie, którym można poobdzielać wielu...
Każdy, kto uczciwie i rzetelnie traktuje swą profesję twórcy filmu, odczuwa pewien niedosyt. Specyficzny wręcz ból wynikający z ogromnej nieraz przepaści pomiędzy tym, co widział, usłyszał, przeżył, a tym co 'udało się' przekazać odbiorcy. Charakterystyczny ból istnienia, a zarazem zaduma nad tym, że rzeczywistość, w której przyszło nam żyć jest tak bogata i wielowymiarowa....
więcej
W poszukiwaniu filozofii człowieka
Ksiądz Prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora Tischnera jego życiową filozofią a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei.
więcej
Pięć pism moralnych o...ulotności życia
To nie jest takie proste pisać o moralności nie będąc od razu posądzonym o moralizatorstwo. I nie jest dziś rzeczą popularną mówić jasno i bezpośrednio o tym, że nasze życie jest ulotne, a czasy są po prostu marne...
więcej
Katharsis czyli o uzdrowicielskiej mocy...
"Spójrzmy na esencjalną sytuację medycyny, która odslania istotę tego zawodu. Jest nią spotkanie dwu ludzi. Chorego z lekarzem. Na wołanie chorego o pomoc lekarz odpowiada, zwykle nie głosem, lecz uśmiechem, gestem, mówiąc: ‘Stanę obok Ciebie. Nie opuszczę Cię. Razem spojrzymy w twarz śmiertelnemu niebezpieczeństwu’. Wołanie chorego staje się dla lekarza powołaniem”
więcej