Być szczęśliwym - tego można się nauczyć - Zenon z Kition

Naczelny myśli, że...

My w Europie czy Europa w nas...?
Minęło 10 lat od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej odbyła się w Rzymie kanonizacja Papieża - Polaka. Może warto znaleźć raz jeszcze motyw powrotu do ... Rzymu...
więcej
O życiu, które zmiennym jest...
Żyć umiejętnie- to wielka sztuka. Pamiętać o tym, że życie jest ulotne – to życiowa mądrość. Świadomość tego, że życie jest zmienne to dopełnienie tych dwóch wartości. Tak można powiedzieć – w kontekście ukazania się nowej książki Profesora Tadeusza Gadacza „O zmienności życia”*, która zamyka swego rodzaju trylogię krakowskiego filozofa...
więcej
Wielkanoc 2013 - czas wychodzenia z cienia...
Tegoroczne Święta Paschalne były- choć brzmi to nieco patetycznie – darem i zadaniem. Wydarzenia ważne dla katolików, ale zarazem odwracające pewien „ustalony”, europocentryczny porządek... Można powiedzieć, że ważne dla całego świata niezależnie od religii, kultury, warunków.... Początek pontyfikatu nowego Papieża.... Człowieka, dla którego – pomimo wszystko najważniejszy nie jest... Bóg... Najważniejszy jest Człowiek, który nosi Oblicza Boga. Nawet, jeśli nie jest „rzymskim katolikiem”, wierzącym lub nie....
więcej
O dobrych i złych mediach-odejście z Urzędu Papieża Benedykta XVI
Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że sytuacja w mediach nie należy do najciekawszych. Nie chodzi bynajmniej o ich kondycję finansową... Idzie o szeroko pojętą etykę. Kolejnym 'sprawdzianem' i wyzwaniem, które staje przed światem mediów po 11 lutego 2013, jest niezwykła sytuacja w Kościele Katolickim. Już po pierwszych wypowiedziach w dniu ogłoszeniu swej decyzji przez Benedykta XVI, mieliśmy kuriozalny popis dziennikarzy i ich interlokutorów, które świadczą o tym, że informacja "idzie przed wiedzą"...A winno być odwrotnie. "Istnieje wielka różnica między informacją i wiedzą. Wielki poeta angielski Thomas Stearns Eliot pytał już w latach trzydziestych:"Mamy informację, ale gdzie jest wiedza?"To jest pytanie wciąż otwarte, nikomu nie udało się na nie w pełni odpowiedzieć. Człowiek próbuje uzupełniać braki wiedzy informacją, ale zwiększając nadmiernie ilość danych, wcale jej nie pogłębia..."
więcej