Proś Boga, żeby twoją pracę błogosławił, ale nie wymagaj, by ją również wykonywał - Heinrich Karl Waggerl