Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie - Michel de Montaigne
Małe Ojczyzny »

Zielona przygoda na Pojezierzu Bytowskim


Pojezierze Bytowskie to malownicza mozaika lasów, pól i jezior. Według starej legendy to właśnie tu znajduje się namiastka tatrzańskich gór, mazowieckich puszcz i mazurskich jezior, dar od Boga dla ubogich Kaszubów. Dziś wytyczone ścieżki i szlaki prowadzą turystów tropem najatrakcyjniejszych terenów i pokazują, jak piękne są okolice Bytowa.

Pojezierze Bytowskie najlepiej odkrywać z najnowszym przewodnikiem turystycznym i mapą pt. "Zielona przygoda. Ścieżki turystyczne Pojezierza Bytowskiego" wydaną w ramach Programu PolskaTurystyczna.pl z inicjatywy Gminy Bytów, Gminy Borzytuchom, Gminy Tuchomie, Nadleśnictwa Bytów oraz Nadleśnictwa Osusznica. Przewodnik i interaktywną mapę on-line można pobrać także na telefon komórkowy pod adresem: http://www.bytow.com.pl/mapa.

Przewodnik i mapa, zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej, skierowany jest do turystów-pasjonatów. Oprócz opisów ścieżek przyrodniczych zawiera też informacje krajoznawcze i praktyczne oraz mnóstwo ciekawostek. Całości dopełniają mapki, barwne fotografie i rysunki.

Inicjatywa jest częścią projektu pt. "Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

"Zielona przygoda. Ścieżki turystyczne Pojezierza Bytowskiego", PolskaTurystyczna.pl, Kraków 2010.
"Zielona przygoda. Mapa ścieżek turystycznych Pojezierza Bytowskiego", 1:50 000, PolskaTurystyczna.pl.