Zarobiony grosz więcej jest wart niż każdy darowany - Friedrich Wilhelm Nietzsche
Małe Ojczyzny »

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (V)

Drukuj

Nadchodzi wiosna 2012, zatem zgodnie z planem rozpoczynamy prace remontowe. Przystępujemy do I etapu, czyli do ratowania sklepienia kościoła przed zawaleniem. Przedstawię poniżej opis i ilustrację tego co nas w najbliższych tygodniach czeka.

Co już zrobiono.
Najpierw podzielę się tym co zostało zrobione, co było konieczne by remont rozpocząć. Pracy wykonano dużo, choć nie jest ona widoczna parafianom tzw. gołym okiem.
Wykonano badania geologiczne gruntu na głębokość 6 metrów wokół kościoła wraz z dokumentacją (konieczne dla właściwej oceny ewentualnego osiadania budowli). Wykonano odkrywki ziemne przy fundamentach na zewnątrz i wewnątrz kościoła w celu dokonania oceny fundamentów, ich osuszenia oraz planowanego sposobu odprowadzenia wód deszczowych. Na podstawie projektu autorskiego naprawy stropu, został wykonany komplet dokumentacji technicznych i kosztorysów budowlanych dotyczących tego etapu. Rozpoczęto procedurę przetargową, powołano komisję przetargową i wybrano wykonawcę. Będzie nim Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki z Poznania.
Złożono wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie pozwolenia na budowę – remont kościoła. Uzyskano powolnie na rozpoczęcie budowy. Przeprowadzono akcję informacyjną, wykonano i rozpowszechniono ulotki informacyjne. Wykonano i zamontowano baner informacyjny przed kościołem.
Zdemontowano obrazy, które zostały przewiezione do pracowni konserwatorskiej. Uruchomiono parafialne konto bankowe. Przeprowadziliśmy spotkania z władzami firm na terenie naszej gminy i uzyskaliśmy wiele zapewnień o pomocy finansowej. Niektóre z firm wpłaciły już pieniądze na nasze konto remontowe. Znajdujemy niezwykle pozytywny i liczny oddźwięk parafian na to nasze wspólne dzieło, w przelewach i datkach finansowych „na tacę”.
Opracowano i złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Etapu I. Uzyskaliśmy z Ministerstwa pozytywną decyzję o zarezerwowaniu środków na tę realizację. Możemy zatem być spokojni o sfinansowanie tego zadania. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego że w stosunku do kosztów całego remontu kościoła oraz jego wyposażenia etap I to jedynie 15% całości. Zatem nieustannie prosimy, zabiegamy i wspólnie martwimy się w parafii o dalsze środki finansowe.

Etap I – realizacja.
W zakres Etapu I wchodzi: ustawienie rusztowania wspierającego strop kościoła, wykonanie naprawy stropu zgodnie z projektem autorskim, wykonanie ściągów okalających kościół oraz ściągów poprzecznych ponad nawą kościoła (na strychu).
Podobne prace zostały zaprojektowane i wykonane w Wilkowie Polskim koło Kościana. Technologia będzie taka sama u nas. Korzystając z dokumentacji fotograficznej z Wilkowa Polskiego pokazujemy co nas czeka.
Na zdjęciu 1 – sposób wykonania zbrojenia żeber żelbetowych do których zostaną podwieszone na specjalnych hakach ceramiczne kształtki żeber gotyckich.
Na zdjęciu 2 – maty włókna węglowego przyklejonego żywicą do gotyckich sklepień międzyżebrowych, których zadaniem jest ich scalenie. Na zdjęciu 3 – strop po naprawie . Na zdjęciu 4 – rusztowanie zabezpieczające cały strop kościoła, rozparte od posadzki do żeber gotyckich.
Prace zgodnie z programem rozpoczną się lada dzień i potrwają około trzy miesiące.

Opracował
Kazimierz Szulc

 

Poprzednie refleksje w dziale: "Małe Ojczyzny"