Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch

Małe Ojczyzny

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XIX)
Wreszcie pogoda sprzyja remontowi naszego zabytkowego kościoła. Wykonywane są prace jednocześnie na kilku odcinkach przez różnych rzemieślników. Pracują cieśle, dekarze, blacharze, murarze i tynkarze. Wykonywany jest dach wieży, rozpoczęto tynkowanie kościoła.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XX)
Miesiąc maj był dla prac remontowych naszego zabytkowego kościoła bardzo szczodry. Drewniana nadbudowa wieży została obita nowymi deskami - modrzewiem syberyjskim. Widoczne, pozostawione otwory z czterech stron wieży, to miejsca na żaluzje akustyczne umożliwiające rozprowadzenie dźwięku dzwonów, które chcielibyśmy na powrót w przyszłości zamontować.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXI)
Pierwotnie w projekcie renowacji murów mieliśmy zaplanowaną jako izolację przeciw-wilgotnościową poziomą – iniekcję krystaliczną, czyli wlanie (wstrzyknięcie) poprzez nawiercone otwory w murze, na całym obwodzie kościoła na poziomie przyziemia – żywicy. Miała ona odcinać nasiąkanie wilgoci z ziemi w górę murów. Po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków ta technologia dla naszego kościoła została wycofana.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXII)
Nie mamy dokumentacji o budowie wieży naszego parafialnego kościoła, tym bardziej o krzyżu jaki na niej postawiono. Znamy jednak rok budowy wieży – 1787r. Wieża została dobudowana do powstałego 323 lata wcześniej kościoła (1464). Coraz bardziej jesteśmy pewni, że krzyż jaki na niej wtedy postawiono był tam stale, aż do dzisiaj, czyli według nas ma (jak i wieża) 226 lat. Świadczy o jego wieku technika wykonania.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXIII)
W ramach cyklu artykułów „Ratujmy nasz najstarszy zabytek”, prócz opisu stanu prac odbudowy kościoła, poznajemy sylwetki księży – zasłużonych proboszczów naszej parafii. Trzech z nich to patroni ulic w Tarnowie Podgórnym. Po już przedstawionych: księdzu Józefie Bryzie i księdzu Zbigniewie Sasie – dzisiaj wspominamy trzeciego z tego grona, księdza Czesława Niklewicza.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXIV)
To już 24-ta comiesięczna informacja w "Naturalnie", o remoncie naszego zabytkowego kościoła; mijają zatem 2 lata od rozpoczęcia prac. Przełom września i października zintensyfikował mozolne roboty budowlane i już cieszy oczy przykryty dachówką dach kościoła. Widzimy na nim instalację odgromową, której zakładanie w tych dniach ukończono.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXV)
Stojące od kilku miesięcy rusztowania zostały zdemontowane i naszym oczom ukazał się piękny widok remontowanego kościoła. W ostatnich dniach października został dokonany odbiór prac finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zadanie pt. „Renowacja i konserwacja Kościoła i Wieży z zewnątrz”. Zakończone prace to: naprawa, renowacja i wymiana konstrukcji dachowej, obróbki blacharskie opierzenia, rynny, pokrycie dachów, przykrycia parapetów, gzymsów i przypór piaskowcem, elewacja (w tym ściany drewniane wieży oraz naprawa murów, nowe tynki i malowanie ścian), instalacja odgromowa. Powyższe wyszczególnienie, takie krótkie, tak mało w nim wyrazów, które to zadanie opisują a… tak dużo pracy rzemieślników, trwającej wiele miesięcy. Kusi, by napisać więcej ciekawych szczegółów.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXVI)
Minął następny miesiąc remontu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. Tym razem spełniam wyłącznie rolę sprawozdawcy i wymieniam co zostało ostatnio zrobione oraz z jakich środków finansowych było możliwe przeprowadzenie tak wielu prac.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXVII)
W grudniu zostały zamontowane nowe drzwi w wejściu głównym kościoła. Nowe drzwi są dokładną kopią poprzednich. Zostały do nich przełożone stare okucia, zawiasy, ozdobne stalowe nity, zamek, klamka - które wcześniej oczyszczono i pomalowano. Drewno zostało zabezpieczone olejem koloryzującym. Dobrano taki kolor drewna by je wizualnie postarzeć.
więcej
Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne dla swej Małej Ojczyzny - „RATUJMY NASZ NAJSTARSZY ZABYTEK” (XXVIII)
Pierwsze tygodnie nowego roku zajęły rozliczenia finansowe z wykonawcą za zakończone zadania w 2013 roku. Trwały prace nad szczegółową wariantową dokumentacją architektoniczną dla nowych prac: projekt położenia posadzki, projekt podłogowej instalacji grzewczej, projekt żaluzji akustycznych na wieżę. Mamy kosztorysy, trwają negocjacje z wykonawcą i podpisywanie umów.
więcej