Trzeba śmiać się nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć nie uśmiechnąwszy się ani razu - Jean de La Bruyere

Dla psychologów...

Kilka słów o kwestii wybaczania...

Dziesięć zdań ujmujących ideę Społecznej Krucjaty Miłości, która w formie listu pasterskiego została ogłoszona przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1967 r, można ostatnio przeczytać w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Piąty punkt SKM brzmi: „Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody”. Idea – pozornie piękna. Rzeczywistość - ma wiele odcieni. Zatem, kilka słów w kwestii wybaczania...

więcej
Jak żyć?
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze” - fragment poematu z 1928 r., nazywanego „Desiderata z Baltimore”.

W starożytności filozofia postrzegana była jako sztuka dobrego życia. Jej praktyczny aspekt ważniejszy był od teoretycznego, odwrotnie niż obecnie. Współczesny człowiek odpowiedzi na fundamentalne pytanie „jak żyć” szuka raczej w religii, psychologii, literaturze...

Sokrates mawiał, że „bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”. Ale co to znaczy?

więcej
Zespół stresu opiekuna
W Polsce żyje około 3, 5 miliona ludzi uzależnionych od pomocy z zewnątrz. 1,2 miliona to osoby niesamodzielne wymagające stałej opieki. Dysponujemy niespełna 150 tysiącami miejsc w placówkach opiekuńczych. Według GUS 12% społeczeństwa ma ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności. W 95% przypadków opieka spada na barki jednej osoby, tą osoba jest z reguły kobieta. Prawie 60% osób musi na jakiś czas zawiesić swoją karierę zawodową. U 11 do 52% opiekunów pojawia się problem depresji (Bartłomiej Świebodziński – MEDI – system).
więcej
Kiedy życie mi dopiecze … Czemu służą negatywne emocje?(I)
Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach mówi stare porzekadło. Obracanie wniwecz planów, scenariuszy na życie, własnych i naszych najbliższych, rodzi negatywne emocje: gniew, złość. A w skrajnych przypadkach nienawiść. Emocje nieprzyjemne, zaburzające myślenie, kojarzenie, spostrzeganie, zapamiętywanie i sprawne funkcjonowanie. Wolelibyśmy tych emocji uniknąć, ale to niemożliwe, bo pełnią one ważne funkcje dla zdrowia psychicznego. Jak ból czy wysoka gorączka dla zdrowia fizycznego.
więcej
Wyjść z roli (pseudo) RATOWNIKA !
Jedna z najpopularniejszych gier psychologicznych nosi nazwę Trójkąta Dramatycznego. Rozpoczyna ją wejście w rolę (pseudo) Ratownika. Kim jest (pseudo) RATOWNIK i jak go odróżnić od człowieka niosącego pomoc, troszczącego się o innych?
więcej
"W co grają ludzie" i dlaczego?
Tym, co nas w życiu napędza jest głód bodźców. Nie bez powodu jedną z najcięższych kar, na jaką można skazać więźnia, jest zamknięcie w wyciszonych, ciemnych izolatkach. Może w nich dojść do utraty wzroku, zdolności mówienia, zwiotczenia mięśni i niemożności poruszania się. Dramatycznym przejawem niedostatku bodźców jest choroba sieroca obserwowana u małych dzieci pozbawionych czułości i bliskości. Zaczynająca się charakterystycznym kiwaniem, w najgorszym razie kończąca się śmiercią...
więcej
"Skazani na przyzwoitość"
Skazani na przyzwoitość czyli wezwani nie tylko do miłości bezwarunkowej, ale postawieni w sytuacji nieustannej wędrówki pod prąd. Podobnej do szukania perły upuszczonej na ziemię. Szukania pośród napierającej plątaniny spieszących się nóg, nieraz brutalnych i bezwzględnych, a nieraz tylko nie dość uważnych. Nóg goniących w przeciwna stronę. Bo tłum zmierza na zewnątrz, w stronę sukcesów mierzonych dochodami, stanowiskami. Napędzany nieustanną rywalizacją, konkurencją, nastawiony na osobistą wygraną...
więcej
Diabelskie zło nerwicy. Nerwica jako przeszkoda uniemożliwiająca prawidłowy rozwój człowieka
Karen Horney (1885-1952) uważa, że istotnym czynnikiem, który nadaje kierunek i wywiera zasadniczy wpływ na całe życie człowieka i jego rozwój jest coś, co można by nazwać "podstawową opcją egzystencjalną". Może nią być albo "afirmacja życia i świata" albo też "negacja życia i świata" [1]. Albert Schweitzer na określenie owej afirmacji używał pojęcia "optymizm"...
więcej
ODKRYJ DROGĘ KU SOBIE- KRÓTKA REFLEKSJA DO POWIEŚCI HERMANNA HESSEGO „DEMIAN. DZIEJE MŁODOŚCI EMILA SINCLAIRA”
W swojej twórczości Hermann Hesse dokonuje różnego rodzaju literackich analiz problemu istnienia – stawania się, egzystencji, Da-sein. Doskonale istotę problemu wyrażają dwa poniższe fragmenty z powieści „Demian. Dzieje młodości Emila Sinclaira”, napisanej w 1919 roku: „Każdy człowiek jest jednak nie tylko sobą: stanowi również jedyny, szczególny, w każdym wypadku ważny i osobliwy punkt, w którym krzyżują się ze sobą zjawiska tego świata, raz jeden tylko w ten właśnie sposób i nigdy więcej...
więcej
Zabić szefa...
Medialne doniesienia pełne są zarzutów wobec pracodawców. Polskie prawo jest raczej po stronie 'zabić szefa', niż szukać sprawiedliwości (a sam byłem świadkiem takich sytuacji). Słowo 'zabić' nie należy naturalnie rozumieć dosłownie, choć do zawału serca może niekiedy doprowadzić...
więcej