Wolność jest to prawo czynienia tego wszystkiego, co nie zaszkodzi innym - Edmund Husserl