Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch
Dla filozofów... »

Warto pięknie myśleć

Jedną z większych radości w życiu człowieka jest chyba możność zobaczenia owoców swego myślenia i po prostu bycia.Używam świadomie słowa 'bycie', bo o Filozofie jest mowa. Profesor Karol Tarnowski - fliozof, który szuka wciąż nowych dróg miłowania mądrości to człowiek niezwykły. Owa niezwykłość - to odwaga myślenia, przekraczanie granic systemów filozoficznych, otwartość również na problemy związane wiarą i teologią. To także...pianista (jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie), który namówiony przez znajomych potrafi zanurzyć się twórczo w świat Chopina i Bartoka. A co najważniejsze - to Człowiek nie tylko zapatrzony w filozoficzne gwiazdy, wpatrzony w niebo, ale ten, który w naszej polskiej trudnej rzeczywistości potrafi słuchać i uczy kultury bycia - pomimo rozbieżności poglądów. Szczęściem Profesora, który już teraz, na tej ziemi, może oglądać owoce swego 'bycia' jest zapewne "Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego - Pięknie myśleć". Czytając teksty w niej zawarte ( autorstwa ponad dwudziestu myślicieli różnych dziedzin wiedzy) odnosi się wrażenie, że Dostojny Jubilat potrafił i czyni to nadal zarazić pięknem bycia i myślenia tak wielu ludzi. Dawid Zmuda we wstępie do "Księgi" napisał: "Przywiązanie do dzieł kultury, do pięknych form i ogólnie pewnej formacji intelektualnej i duchowej łączy się u Profesora ze zwykłą życzliwością, której w różny sposób zdarza się nam doświadczać. Zwykłe, ludzkie sprawy - smak życia".

 

Paweł Nowakowski

Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego

Wydawnictwo ZNAK

Kraków 2007

www.znak.com.pl