Milczenie w odpowiednim momencie jest ważniejsze i lepsze od wielkich słów - Plutarch
Dla filozofów... »

Czy etyka ma dziś jeszcze szansę?

Niewątpliwie 'globalizacja' to "coś", co po prostu istnieje, od czego nie da się dziś uciec. Świat stał się "globalną wioską". Naturalnym wręcz stanem rzeczy stała się możliwość porozumiewania się w ułamki sekund nawet z kimś, kto mieszka na innym kontynencie. Człowiek jednak - jako istota rozumna i refleksyjna - winien stawiać pytanie o otaczającą go rzeczywistość, a to znaczy, że także o słowo - pojęcie "globalizacja".

"Globalizacji nie da się w żaden sposób zatrzymać, a tym bardziej odwrócić. Można być "za" lub "przeciw" oplatającej całą planetę sieci wzajemnych zależności, ale skutek takiej postawy będzie taki sam jak przy przyklaskiwaniu kolejnym zaćmieniom słońca lub księżyca albo przy protestowaniu przeciw nim. Tym niemniej wiele zależy od naszej zgody lub sprzeciwu wobec jednostronnej formy, jaką jak na razie przyjęła globalizacja ludzkiego losu" - to słowa refleksji Zygmunta Baumana.

Autor książki zatytułowanej "Szanse etyki w zglobalizowanym świecie" zwraca uwagę na potrzebę pogłębionej refleksji etycznej w obliczu globalizacji. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo zapomnienia o tym, że - z jednej strony ciesząc się swego rodzaju bliskością z całym światem - planetą ziemią, z drugiej - można zapomnieć o tym, że mamy wpływ nie tylko na nasze najbliższe otoczenie, ale i to...globalne.

"Cokolwiek może się kryć pod słowem "globalizacja", na pewno oznacza, że wszyscy zależymy od siebie nawzajem. Odległość straciła dziś znaczenie. Cokolwiek dzieje się w danym miejscu, może mieć globalne konsekwencje. /.../ To, co robimy (albo od czego robienia się powstrzymujemy) może wpływać na warunki życia (lub śmierci) ludzi w miejscach, których nigdy nie odwiedzimy, i pokoleń, których nigdy nie poznamy." (s. 65.)

Warto wraz z Autorem zastanowić się nad szansą etyki, która może wprowadzić pewien ład w globalnej wiosce i uczynić z niej miejsce gościnne dla każdego...

(P.N.)

 

 

Zygmunt Bauman

Szanse etyki w zglobalizowanym świecie

Wydawnictwo ZNAK

Kraków 2007

www.znak.com.pl