Wielkość człowieka mierzy się  jego wielkością wolności - Parmenides z Elei