Jedna rzecz znakomicie zastępuje doświadczenie: młodość - Zenon z Kition

Dla filozofów...

O cierpieniu...
W obliczu tragedii, kataklizmów, konfliktów politycznych, które w ostatnich dniach obserwujemy trzeba postawić sobie pytanie o cierpienie. Pogłębiona refleksja nad tym, co dotyka obecnie ludzi w Japonii czy w Egipcie, Libii i innych krajach winna odrodzić w nas zapomnianą często wrażliwość...
więcej
w poszukiwaniu życiowej filozofii
Ksiądz  Prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora Tischnera jego życiową filozofią a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei
więcej
O wolności
Nie jesteśmy igraszką fal, jest jakiś kierunek. Posuwamy się naprzód, postępujemy."

                    (Teilhard de Chardin)

 

Słowo ‘wolność’ to chyba – statystycznie rzecz ujmując – jedno z najczęściej używanych określeń. Niestety – zazwyczaj w kontekście życzeniowym, w obliczu łamania i nadużywania wolności. Profesor Tischner jedną ze swych publikacji zatytułował: „Nieszczęsny dar wolności”. To sygnał, że czas najwyższy, by zrozumieć, przemyśleć ten nieszczęsny dar...

więcej
Dramat Dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera(I)
Dobro w myśli ks. Tischnera ukazuje się w dwóch perspektywach: nieskończonej – boskiej i skończonej – ludzkiej. Istotą Boga jest Dobro. Bóg istnieje w sposób absolutny, ponieważ jest absolutnym Dobrem. Człowiek, choć otwarty jest na nieskończoność Dobra, pragnie go, nie istnieje w sposób absolutny. Jego niepowtarzalność i autentyczność możliwa jest jedynie za cenę jego skończoności, a ta za cenę doświadczenia dramatu dobra i zła. „Miejsce, w którym dobrzy obcują z Dobrem Najwyższym, nazywa się niebem" – pisze ks. Tischner .
więcej
Dramat Dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera(II)
Co jest przyczyną dramatu wzajemności? Jedną z nich jest dramat dobrej woli. „W świecie, w którym człowiek żyje, jego pragnienia i dążenia moralne często nie znajdują zrozumienia. Świat nie chce takich pragnień uwzględnić, często sądzi po niezamierzonych owocach. Tymczasem owoce nie są zazwyczaj zawinione. Jakby jakaś ślepa, obca i złośliwa siła wkraczała od czasu do czasu w ludzkie życie i odwracała na opak przyrodzoną dobrą wolę człowieka. (...) Stąd rodzą się niekiedy w ludziach dramatyczne pytania: czy warto czynić dobro, jeśli dobro to owocuje złem?"
więcej
Dramat Dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera(III)*
Przejdźmy teraz do istoty samego dramatu. Istotą dramatu jest dialektyczna synteza skończoności i nieskończoności. Rozwiązanie syntezy prowadzi albo do zamknięcia człowieka w skończoności, albo zamknięcia go w nieskończoności. Pierwsze rodzi rozpacz, a drugie pychę. Tischnerowska koncepcja dramatu ma proweniencję Pascalowską. Pisał: „Poznanie Boga filozofów rodzi pychę, poznanie ludzkiej nędzy rodzi rozpacz, jedynie poznanie Chrystusa jest środkiem, bo „w Nim poznajemy własną nędze i własną wielkość" .
więcej
Józefa Tischnera heroiczne myślenie wśród przeciwieństw świata (I)
Zapraszamy Państwa do lektury pierwszej części tekstu wykładu Adama Cieśli* pod tytułem " Józefa Tischnera heroiczne myślenie w prawdzie wśród przeciwieństw świata", który został przez niego wygłoszony podczas Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobra i prawda" w Krakowie.
więcej
Józefa Tischnera heroiczne myślenie wśród przeciwieństw świata (II)
Zapraszamy Państwa do lektury drugiej części tekstu wykładu Adama Cieśli* pod tytułem " Józefa Tischnera heroiczne myślenie w prawdzie wśród przeciwieństw świata", który został przez niego wygłoszony podczas Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobra i prawda" w Krakowie.
więcej