Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i rozumnie - Epikur Z Samos

Dla filozofów...

Pareyson i Tischner - myślenie tragiczne
W myśleniu Józefa Tischnera pojęcia dramatu i dramatyczności są niemal kluczem dla zrozumienia myśli tego filozofa. Pojawiały się często (jeszcze przed powstaniem książki). Krakowski myśliciel próbował stworzyć sui generis relekturę tekstów wybitnych współczesnych europejskich filozofów przez pryzmat dramatyczności...
więcej
Życie i Wiara...
Żyć według wartości, żyć w myśl wyznawanej wiary, przekonań - to wciąż trudne wyzwanie. Wiele osób stawia sobie takie pytania. Szczególnie może w kontekście fenomenu Papieża Franciszka. Zapraszamy do filozoficznej refleksji doktora Stefana Szarego*
więcej
Weekendy z Filozofami (II)- MYŚLENIE Z MARTINEM HEIDEGGEREM CUDA TECHNIKI XXI WIEKU – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Zapraszamy na kolejne weekendowe spotkanie z Martinem Heideggerem. Tym razem o technice....
Do rozważenia zagadnienia dotyczącego skutków rozwoju cywilizacyjnego skłonił mnie tekst wykładu, wygłoszonego w Meßkirch w 1955 roku przez filozofa Martina Heideggera. Jak wiadomo, to ten właśnie filozof powiedział, że człowiek jest „pasterzem własnego bycia”.
więcej
Weekendy z Filozofami (III)-podróż do Italii - Luigi Pareyson - portret filozofa
Do Martina Heideggera powrócimy. Tym razem filozoficzna podróż do Italii... Nie jest chyba przesadą, że w filozoficznej panoramie Europy, w obszarze filozofii włoskiej wciąż mało w Polsce znanej, można mówić o fenomenie Pareysona. Tak jak w Polsce można mówić o fenomenie Tischnera. Świadczą o tym nie tylko ich dzieła filozoficzne, ale i dość szeroki oddźwięk społeczny.
więcej
Chestertona poszukiwanie sensu...
„Istnieją dwa sposoby, by dostać się do domu: pierwszy to wcale z niego nie wychodzić; drugi to obejść dokoła cały świat, aż wróci się do punktu wyjścia...”
więcej
O cierpieniu...
W obliczu tragedii, kataklizmów, konfliktów politycznych, które w ostatnich dniach obserwujemy trzeba postawić sobie pytanie o cierpienie. Pogłębiona refleksja nad tym, co dotyka obecnie ludzi w Japonii czy w Egipcie, Libii i innych krajach winna odrodzić w nas zapomnianą często wrażliwość...
więcej
w poszukiwaniu życiowej filozofii
Ksiądz  Prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora Tischnera jego życiową filozofią a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei
więcej