Jedna rzecz znakomicie zastępuje doświadczenie: młodość - Zenon z Kition

Dla filozofów...

O FILOZOFACH - DO MIŁOSNIKÓW MĄDROŚCI

Kim jest filozof? Na to pytanie od wieków pada powtarzana z pokolenia na pokolenie odpowiedź: filozof to ten, który kocha i poszukuje mądrości. Odpowiedź ta kryje w sobie kolejne pytania: jak wyglądać powinno życie prawdziwego filozofa? Czym ono jest w swojej istocie i czym się charakteryzuje? Co to w ogóle znaczy: być filozofem?

więcej
Weekendy z filozofami (VI) - Teilharda de Chardin myślenie o wolności
Człowiek próbujący zrozumieć otaczający go świat i siebie samego w nim wobec dzieła francuskiego jezuity i paleontologa – Teilharda de Chardin nie może pozostać obojętnym. Niewielu w dziejach ludzkości było bowiem myślicieli, których poglądy byłyby tak bardzo związane z najbardziej osobistymi doświadczeniami i przepojone tak głębokim autentyzmem poszukiwań, jak refleksje tego „Orygenesa naszych czasów1. Sylwetka twórcza Teilharda była bowiem i także dziś w niektórych kręgach jest ciągle przedmiotem sporów i bodźcem do nowych poszukiwań.
więcej
Samotność i bliskość. Rainer Maria Rilke i Emmanuel Levinas

Rainer Maria Rilke (1875-1926) – jeden z najsławniejszych poetów świata, w wierszu Samotność, wyraził prawdę, którą w dziedzinie filozofii podkreślał Emmanuel Lévinas (1906-1995). W wykładach wygłoszonych w Paryżu w roku 1946/47 (zostały wydane pt. Czas i to, co inne) stwierdził: bliskość jest bardziej wartościowa, niż fakt bycia danymii.

więcej
Weekendy z Filozofami (V)- "FILOZOFIA I PSYCHIATRIA" - rzecz o Profesorze Kępińskim- "Samarytanin naszych czasów"
Z nazwiskiem Antoni Kępiński spotkałem się po raz pierwszy poprzez lekturę ks. prof. J. Tischnera Myślenie według wartości (Znak 1982) oraz Filozofia współczesna (ITKM 1989). Ks. Tischner analizując między innymi, czym jest i co powoduje lęk, odwołuje się do tekstów A. Kępińskiego. W ten sposób uświadomiłem sobie, że istnieje niezwykle ważna przyjaźń pomiędzy współczesną filozofią człowieka i psychiatrią. Filozof, aby pełniej zrozumieć człowieka potrzebuje pewnej wiedzy także z dziedziny psychiatrii; podobnie lekarz, aby skuteczniej pomóc choremu, potrzebuje pewnej wiedzy z zakresu filozofii człowieka.
więcej
Pareyson i Tischner - myślenie tragiczne
W myśleniu Józefa Tischnera pojęcia dramatu i dramatyczności są niemal kluczem dla zrozumienia myśli tego filozofa. Pojawiały się często (jeszcze przed powstaniem książki). Krakowski myśliciel próbował stworzyć sui generis relekturę tekstów wybitnych współczesnych europejskich filozofów przez pryzmat dramatyczności...
więcej
Życie i Wiara...
Żyć według wartości, żyć w myśl wyznawanej wiary, przekonań - to wciąż trudne wyzwanie. Wiele osób stawia sobie takie pytania. Szczególnie może w kontekście fenomenu Papieża Franciszka. Zapraszamy do filozoficznej refleksji doktora Stefana Szarego*
więcej
Weekendy z Filozofami (II)- MYŚLENIE Z MARTINEM HEIDEGGEREM CUDA TECHNIKI XXI WIEKU – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Zapraszamy na kolejne weekendowe spotkanie z Martinem Heideggerem. Tym razem o technice....
Do rozważenia zagadnienia dotyczącego skutków rozwoju cywilizacyjnego skłonił mnie tekst wykładu, wygłoszonego w Meßkirch w 1955 roku przez filozofa Martina Heideggera. Jak wiadomo, to ten właśnie filozof powiedział, że człowiek jest „pasterzem własnego bycia”.
więcej
Weekendy z Filozofami (III)-podróż do Italii - Luigi Pareyson - portret filozofa
Do Martina Heideggera powrócimy. Tym razem filozoficzna podróż do Italii... Nie jest chyba przesadą, że w filozoficznej panoramie Europy, w obszarze filozofii włoskiej wciąż mało w Polsce znanej, można mówić o fenomenie Pareysona. Tak jak w Polsce można mówić o fenomenie Tischnera. Świadczą o tym nie tylko ich dzieła filozoficzne, ale i dość szeroki oddźwięk społeczny.
więcej
Chestertona poszukiwanie sensu...
„Istnieją dwa sposoby, by dostać się do domu: pierwszy to wcale z niego nie wychodzić; drugi to obejść dokoła cały świat, aż wróci się do punktu wyjścia...”
więcej