Adwokat to wynajęte sumienie - Fiodor Dostojewski

Dla filozofów...

FILOZOFIA – SZTUKA ŻYCIA CICHEGO I POKORNEGO
Jak dziś żyjemy? Żyjemy otoczeni złudzeniami. Złudzeniami są przedmioty, które widzimy, dźwięki, które słyszymy, myśli, które błądzą w naszych głowach, nie wiedząc nawet o tym, że udają jedynie, że myślą. Złudzenia bierzemy za pewnik, za oczywistość, za niepowątpiewalność, a nawet za prawdę i za najprawdziwszy sens życia...
więcej
W ŻYCIU CHODZI O MIŁOŚĆ- Vincent van Gogh
Oto, dzięki dobroci i życzliwości przyjaciół mieszkających w Brukseli, mogłem stanąć w miejscu niezwykłym, do którego 139 lat temu przybył dwudziestosześcioletni Vincent van Gogh, chcący pełnić rolę nie tylko kaznodziei, głoszącego biednym robotnikom z Borinage słowo Dobrej Nowiny, ile raczej prawdziwego duszpasterza, będącego razem z tymi, do których czuł się posłany...
więcej
„TWARZ MA SWOJE DZIEJE”. MYŚLENIE I BYCIE. W 205 ROCZNICĘ URODZIN SØRENA KIERKEGAARDA
5 maja 2018 roku obchodziliśmy 205 rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych filozofów europejskich - SØRENA KIERKEGAARDA. Zapraszamy do lektury okolicznościowego tekstu Doktora Stefana Szarego*, filozofa, który od wielu lat interesuje się myślą tego duńskiego filozofa, zwanego "Sokratesem Kopenhagi"....
więcej
Jestem człowiekiem – czy to coś jeszcze znaczy? Rozważania nie-poprawne w "dobie kryzysu"
Można czasami usłyszeć zdanie: "człowiek uczy się przez całe swe życie". Z pewnością wspominamy nieraz własne dzieciństwo i lata szkolne. Nikogo też nie trzeba przekonywać co do wartości poglądu, według którego człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Niemniej mądry nauczyciel jest zawsze jakimś drogowskazem. Wielu filozofów, widząc życie jako labirynt pełen fałszywych ścieżek, pragnęło wskazać właściwy kierunek...
więcej
STOICYZM – AKTUALNY PROJEKT EGZYSTENCJI (?)

Stoicyzm nie proponuje człowiekowi żadnego systemu norm, opartego na takiej czy innej celowości, lecz proponuje etykę jako sztukę – przede wszystkim sztukę tańca. Dotknąć ziemi palcami, a potem być już gdzie indziej, stąpać jakby się nie stąpało, mieć ciało jakby się go nie miało – oto nowa sztuka życia na ubłoconym i kamienistym świecie. Oto więzień zamknięty w celi! Ale w jego duszy wolny świat”1 – Józef Tischner.

więcej
MALARZ Z DUSZĄ FILOZOFA EGZYSTENCJI-FILOZOFIA SZTUKI VINCENTA VAN GOGHA NA PRZYKŁADZIE OBRAZU „TARAS KAWIARNI NOCĄ”
Vincent van Gogh (1853-1890) kiedy miał 35 lat namalował niesamowity obraz pt. Taras kawiarni nocą (1888). Mieszkał wtedy w Arles nad rzeką Rodan. Jego zdrowie nie było dobre, najbardziej dokuczał mu żołądek, przypominając o latach nędzy i wcześniejszego zaniedbania. Wkrótce miała także dać znać o sobie kolejna choroba, leczona ostatecznie w zakładzie psychiatrycznym...
więcej
O FILOZOFACH - DO MIŁOSNIKÓW MĄDROŚCI

Kim jest filozof? Na to pytanie od wieków pada powtarzana z pokolenia na pokolenie odpowiedź: filozof to ten, który kocha i poszukuje mądrości. Odpowiedź ta kryje w sobie kolejne pytania: jak wyglądać powinno życie prawdziwego filozofa? Czym ono jest w swojej istocie i czym się charakteryzuje? Co to w ogóle znaczy: być filozofem?

więcej
Weekendy z filozofami (VI) - Teilharda de Chardin myślenie o wolności
Człowiek próbujący zrozumieć otaczający go świat i siebie samego w nim wobec dzieła francuskiego jezuity i paleontologa – Teilharda de Chardin nie może pozostać obojętnym. Niewielu w dziejach ludzkości było bowiem myślicieli, których poglądy byłyby tak bardzo związane z najbardziej osobistymi doświadczeniami i przepojone tak głębokim autentyzmem poszukiwań, jak refleksje tego „Orygenesa naszych czasów1. Sylwetka twórcza Teilharda była bowiem i także dziś w niektórych kręgach jest ciągle przedmiotem sporów i bodźcem do nowych poszukiwań.
więcej
Samotność i bliskość. Rainer Maria Rilke i Emmanuel Levinas

Rainer Maria Rilke (1875-1926) – jeden z najsławniejszych poetów świata, w wierszu Samotność, wyraził prawdę, którą w dziedzinie filozofii podkreślał Emmanuel Lévinas (1906-1995). W wykładach wygłoszonych w Paryżu w roku 1946/47 (zostały wydane pt. Czas i to, co inne) stwierdził: bliskość jest bardziej wartościowa, niż fakt bycia danymii.

więcej
Weekendy z Filozofami (V)- "FILOZOFIA I PSYCHIATRIA" - rzecz o Profesorze Kępińskim- "Samarytanin naszych czasów"
Z nazwiskiem Antoni Kępiński spotkałem się po raz pierwszy poprzez lekturę ks. prof. J. Tischnera Myślenie według wartości (Znak 1982) oraz Filozofia współczesna (ITKM 1989). Ks. Tischner analizując między innymi, czym jest i co powoduje lęk, odwołuje się do tekstów A. Kępińskiego. W ten sposób uświadomiłem sobie, że istnieje niezwykle ważna przyjaźń pomiędzy współczesną filozofią człowieka i psychiatrią. Filozof, aby pełniej zrozumieć człowieka potrzebuje pewnej wiedzy także z dziedziny psychiatrii; podobnie lekarz, aby skuteczniej pomóc choremu, potrzebuje pewnej wiedzy z zakresu filozofii człowieka.
więcej