Wolność jest to prawo czynienia tego wszystkiego, co nie zaszkodzi innym - Edmund Husserl
Aktualności i nie tylko »

Europejski Tydzień Autyzmu (1-7.12.2017.) lokalnie...

Drukuj

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z tym zaburzeniem, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Polega na tzw. nieharmonijnym rozwoju.

Osoba, u której zostaje on zdiagnozowany inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często osoby te są wyjątkowo zdolne w różnych dziedzinach życia. Ich zachowania są zazwyczaj niezrozumiane i nieakceptowane przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów tej niesprawności. Autyzm jest bardzo niejednoznaczny. Jeśli poznasz 100 osób z autyzmem, poznasz równocześnie 100 jego przejawów.


Jako Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON solidaryzujemy się z osobami ze spektrum autyzmu! Mamy w swoim gronie rodziny zmagające się z tym wyzwaniem. Będziemy próbowali wzajemnie się wspierać, wspólnie rozwiązywać stojące na naszej drodze problemy a także uświadamiać mieszkańców gminy o objawach tej niesprawności oraz, co bardzo ważne, o właściwym reagowaniu na takie zachowania.


Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia!

Opiekunką osób z autyzmem i ich rodzin jest Natalia Przybylska, mama Huberta, chłopca z

niepełnosprawnością złożoną, koordynatorka Poznańskiego Klubu Rodziców Dzieci z

Autyzmem / ZA „Razem Łatwiej”, mieszkanka Tarnowa Podgórnego.

Kontakt do Stowarzyszenia TARSON: mail: stowarzyszenie@tarson.pl ,

tel. do Natalii Przybylskiej - 518958536Więcej na temat Stowarzyszenia TARSON w dziale "Małe Ojczyzny"