Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie - Parmenides z Elei

Aktualności i nie tylko

Aktualności...Rozpusta wielka! - wspominając Wisławę Szymborską w 5 lat po odejściu...
- Panie Baczyński, telefon do pana... Kiedy czytam ten wers Wisławy Szymborskiej, niczym w fotoplastykonie widzę tamte kadry. Od rana pani Haneczka przemieszczając się niemal bezszelestnie roznosiła po pokojach śniadania. Większość bowiem z zatrzymujących się tutaj „rytualnie” w tym samym czasie (ja bywałam tam rok w rok – od polowy lat 70. do 1981r.), na przełomie września i października, czasami w marcu. – I już na tych stronach o tym kiedyś wspominałam.
więcej
Wszyscy jesteśmy...pacjentami-11 lutego - XXV Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2017 roku obchodzimy XXV Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek w specjalnym Orędziu napisał między innymi:  "każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest."".
W kontekście pytań o zdrowie i chorobę, warto wrócić do ciekawej lektury, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy..pacjentami.
Nie jest chyba przesadnym stwierdzenie, że pewną racją istnienia lekarza jest pacjent. Można powiedzieć, że jest to wzajemna i konieczna życiowo relacja: pacjent – lekarz. I by była prawdziwą, winna pojawiać się wzajemność.
więcej
Ziemia wszystkich- 27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu -

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustuświęto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

Zapraszamy do refleksji Grażyny Banaszkiewicz...

-------

... przeszłość można przekląć, nie można jej jednak odwołać.”- pisze Leszek Kołakowski w eseju „Katastrofalny Przypadek”, tłumaczonym przez Mieczysława Godynia, a pomieszczonym w zbiorze rozważań „Niepewność epoki demokracji”,
zawierającym w znacznej części niepublikowane dotąd w Polsce zastanowienia filozofa nad przyszłością zachodniej cywilizacji i trwałością instytucji demokratycznych.
więcej
Nie być Bogiem - "kolędowe" prowokacje..
W Kościele rzymsko-katolickim w Polsce trwa czas tzw. 'kolędy'. Świadomie przypominamy refleksję po wizycie Papieża Franciszka w zeszłym roku w naszym kraju. Bezpośrednią "prowokacją" są słowa wielu kapłanów - wypowiadanych podczas kolędowych odwiedzin, że np. "nie zgadzam się z postawą Papieża Franciszka", że "wkrótce wróci wszystko do normy", że "to tylko chęć przypodobania się wiernym"....
----------------------------
 Po wizycie Papieża Franciszka w Polsce naturalnie, że nastał czas na refleksje. Tygodniki różnych 'opcji' próbują interpretować słowa Pielgrzyma, przewidywać skutki, pytać o sens tamtych lipcowych dni. To, co jest fenomenem Franciszka, to właśnie to, że każda próba interpretacji Jego przesłania skazana jest na niepowodzenie.
więcej
Zmarł Profesor Zygmunt Baumann: wspomnienie z "Naturalnie" - "Sztuka jest awangardą kultury"
Przypominamy refleksję Grażyny Banaszkiewicz o śp. Profesorze Baumanie...

"Żyjemy w czasach recyklingu, przy czym stwierdzenie to odnosi się równie dobrze do świata myśli – zauważa prof. Zygmunt Bauman w książce „Kultura jako praxis”. W tej książce profesor dokonuje analizy kluczowego w naukach społecznych pojęcia kultury, wyróżniając jej trzy znaczenia: jako pojęcia, jako struktury i jako praxis. Pisze: Kultura jest zjawiskiem przynależnym wyłącznie człowiekowi w tym sensie, że ze wszystkich żywych istot człowiek posiada zdolność do kwestionowania swojej rzeczywistości i żądania znaczenia, sprawiedliwości, wolności i dobra – jednostkowego lub zbiorowego. Stąd też normy i idee nie są pozostałościami metafizycznego, przedracjonalnego myślenia, odbierającego człowiekowi zdolność do jasnego widzenia warunków swojego istnienia..."
więcej
Przesłanie na Nowy 2017 rok
Warto w nowe kalendarze wpisać motto, przesłanie, życzenia...Dobrze jest wczytać się w znane słowa "Desideraty", by mądrzej, bardziej refleksyjnie żyć, pracować i budować kulturę wzajemnych relacji...
więcej
W oku kamery - 20. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA
Najnowszy numer „MAGAZYNU FILMOWEGO” przynosi bardzo ciekawą rozmowę z jednym z naszych absolutnie najlepszych reżyserów filmów animowanych Piotrem Dumałą – „Sztuka jest czymś większym od nas samych”, w której odpowiadając na pytania Artura Zaborskiego dotyczące jego najnowszego filmu „EDERLY”, mówi o motywie rodziny tak w wątkach biblijnych, jak i w sztuce, jako że to już w jej obrębie pojawiają się nasze archetypiczne zachowania i emocje...
więcej
Kardiologia Prewencyjna 2016 - podsumowanie Konferencji

W dniach 18-19 listopada w Krakowie odbyła się IX Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2016 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Udział w konferencji wzięło ponad pół tysiąca uczestników, w tym najwybitniejsi polscy eksperci. Podczas sesji i debat poruszono wiele ważnych problemów, które należy rozwiązać, by leczenie chorób układu krążenia było jeszcze skuteczniejsze. Obecni byli również decydenci systemu ochrony zdrowia z Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


więcej
Nauka pokarmem rozumu

- Nie ma wątpliwości co do tego każdy, kto wszedł w obszar nauki, kogo intryguje życie we wszystkich swoich przejawach, kto stawia sobie pytania w stosunku do zdarzeń oczywistych, jak i tego, co nadal stanowi znaczną tajemnicę, kto dąży do przekraczania granic oczywistości. Pamiętam ze szkół swoich choćby taką regułkę: „Najmniejszą niepodzielną cząstką jest atom”...

więcej