Trzeba śmiać się nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć nie uśmiechnąwszy się ani razu - Jean de La Bruyere
Drukuj

Jeden z francuskich dzienników stworzył -sui generis - kodeks "pisania". Można go streścić następująco: "Mówić nie szkodząc, ukazywać nie szokując, świadczyć bez agresji, ujawniać - nie potępiając, nie skazując..."
Jak zauważył Ryszard Kapuściński: "internet zwiększył ogromnie ilość informacji. Stworzył jakby odwrotność cenzury. Istotą cenzury był brak informacji, a Internet wprowadził nas w świat, w którym jest jej nadmiar".
"Naturalnie" pragnie rzetelnie i odpowiedzialnie kształtować postawy dialogu i zdrowego podejścia do otaczającej nas rzeczywistości. Znajdą Państwo u nas felietony filozoficzne, które próbują zachęcić do refleksji nad sobą, nad światem...Towarzyszyć będą nam słowa Ryszarda Kapuścińskiego: Znaleźć słowo trafne, które jest w pełni sił, jest spokojne, nie histeryzuje, nie ma gorączki , nie przeżywa depresji, można mu ufać .

Znaleźć słowo czyste, które nie spotwarzyło, nie doniosło, nie wzięło udziału w nagonce, nie mówiło, że czarne to białe... Bo tak naprawdę to, co po nas zostanie "z rzeczy świata tego"- to (by użyć słów Norwida) -"poezja i dobroć"... 

Paweł Łukasz Nowakowski-Redaktor Naczelny

 

O ludzkiej wielkości i słabości - X lat "NATURALNIE"
                                                                                                                                                                                          Mojej Żonie, Joannie, bez której wsparcia, inspiracji, konstruktywnej krytyki i Miłości - "NATURALNIE"  nie byłoby tym, czym jest...
Minione lata były swoistym 'czasem odejść' wybitnych polskich pisarzy, aktorów, twórców, polityków. Tych, o których tuż zaraz po śmierci mówiono w kategoriach autorytetów. Tymczasem dziś pewna grupa dziennikarzy, polityków i innych "mędrców" – uważających się za autorytety – próbuje udowodnić sobie i światu, jakie to słabości były udziałem zmarłych... O co tu zatem chodzi? Jaki cel? Co za pomieszanie pojęć...?
"NATURALNIE", które od 10 lat - od 26 sierpnia 2006 w wydaniu elektronicznym - promuje zdrowe myślenie, pragnie pokazywać Osoby, które są Autorytetami...
więcej
Smutas pod płaszczykiem żartu...
mówi tak o sobie, ale chyba nie tylko ja się z nim nie zgadzam. Postrzegam go raczej jako bystrego i przenikliwego obserwatora, człowieka refleksyjnego, zachłannego na doznania, ale i gorączkowego, reagującego niezwłocznie na to, co budzi jego zdumienie, zadziwienie, sprzeciw. A rzeczywiście wiele spraw i zdarzeń wywołuje u niego reakcję sprzeciwu.
więcej
"Skrzypce z polską duszą" - przed XV Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
Skrzypce z polską duszą Krzysztof Jakowicz, Robert Morawski - Bazar Poznański, 15.09.2016 r., godz. 19:00.


To unikatowy koncert, który został utrwalony na płycie i wykonany był w wielu salach koncertowych w Polsce. Program składa się z szeregu utworów (m.in. K. Szymanowskiego, I. J. Paderewskiego oraz H. Wieniawskiego), które wykonane będą na skrzypcach polskich lutników (m.in. Feliksa Konstantego Pluszaka, Jana Pawlikowskiego, Marka Olmy, Jana Karonia). Mistrz Krzysztof Jakowicz prezentuje instrumenty zarówno współczesne, jak i stare, opowiadając o historii każdego z nich. Przy fortepianie towarzyszy mu pianista młodej generacji, Robert Morawski.

więcej
W trosce o kobiece serca - Konferencja w Krakowie
4 listopada 2016 roku w Krakowie odbędzie się ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Naturalnie objęło Konferencję Patronatem Medialnym. 
więcej
Dla elit..

Władysław Czarnecki kojarzony jest obecnie głównie z Poznaniem. Ale jego wieloletnie systematyczne zapiski, wydane przed laty w kilku opasłych tomach, pokazują jaką drogę przebył z rodzinnego Lwowa do identyfikowanego z nim Poznania, w którym przez lata pełnił m.in. funkcję miejskiego architekta. Pokazują, że to galicyjskie tradycje, że wojenne i powojenne przystanki – również w tworzącym się Państwie Izrael, podróże po świecie, wizyty w wielu europejskich miastach kształtowały jego myślenie o konkretnej zabudowie,

o urbanistycznym planowaniu określonych przestrzeni, czy całych aglomeracji.

więcej
Nierzadko można spotkać się z opinią, że w świecie współczesnym mamy do czynienia z kryzysem autorytetów. Należę do tych, którzy nie podzielają tego poglądu. Uważam, że o wiele częściej zachodzi sytuacja, w której pedagodzy, wychowawcy, osoby odpowiedzialne za wdrażanie programów edukacyjno - pedagogicznych sami krocząc błędnymi drogami, prowadzą po nich swoich podopiecznych. Z czego wynika taki stan rzeczy? Wydaje się, że po części z fałszywych przekonań, a po części – proszę mi wybaczyć – po prostu z gnuśności. Ideę postępu podpierano hasłem łatwiejszego życia. Pozornie nie ma w tym nic złego. Lecz jeśli wychowanie jest, a przynajmniej powinno być, świadomym dążeniem do celu, to proszę wyobrazić sobie sportowca, który rezygnuje z trudu, wymagań, wysiłku – dokąd go to zaprowadzi?
więcej
Naczelny myśli, że...
Po wizycie Papieża Franciszka w Polsce naturalnie, że nastał czas na refleksje. Tygodniki różnych 'opcji' próbują interpretować słowa Pielgrzyma, przewidywać skutki, pytać o sens tamtych lipcowych dni. To, co jest fenomenem Franciszka, to właśnie to, że każda próba interpretacji Jego przesłania skazana jest na niepowodzenie.
więcej
W krainie bezmyślności* jest jednak możliwa zmiana. Nie jest to tylko przeświadczenie inspirowanego teologią i Tradycją biblijną Papieża Franciszka, ale to wiara w człowieka. Pomimo wszechobecnej głupoty i bezmyślności. Wiara, która zakłada pewien czyn, pewne działanie. Skoro jesteśmy wezwani do „higieny godności”, to w konsekwencji możemy wybrać dobro.

 

więcej
Dla lekarzy i nie tylko

Spotkanie z drugim człowiekiem w kontekście troski o jego zdrowie jest bardzo specyficzne. Szczególnie, gdy w grę wchodzi zdrowie psychiczne. Przestrzeń bardzo delikatna, niejednoznaczna, wielowymiarowa. Z jednej strony wiemy coraz więcej o ludzkim mózgu, z drugiej człowiek wciąż jawi się jako 'istota nieznana'. Wiemy czym jest mózg, jakie pełni funkcje, wiemy co nieco o psychice i duchowości. Trudno jednak wciąż nam objąć to, co nazywamy 'umysłem', 'umysłowością'. Mówimy często „piękny umysł', a nie 'piękny mózg'.

Najczęściej jednak spotykamy ludzi, którzy doświadczają zaburzeń i chorób psychiki, osobowości. Część badaczy powie, że są to zaburzenia mózgu, inni, że to choroby ludzkiej duszy.

więcej
Długo czekałem na wydanie takiej książki... Prawie co dnia w mediach słyszymy niepokojące wieści o tragicznych sytuacjach w szpitalach, o 'niepożądanych zdarzeniach medycznych', przepracowaniu lekarzy. Do tego – niespotykana jak dotąd agresja ze strony pacjentów. Narzekania na 'chory system', ministerstwo... To wszystko prawda...., ale byłoby znacznie lepiej i bardziej po ludzku, gdyby szczególnie lekarze i pacjenci choć trochę pomyśleli o psychologii. Wiem, że spotkam się z zarzutem w stylu: „kiedy mam się tym zająć?”, „na wszystko brakuje czasu”, biurokracja itp. Tymczasem, gdy głębiej wczytać się w książkę „Być lekarzem, być pacjentem”*, może okazać się, że uczenie się psychologii relacji może wiele trudnych spraw rozwiązać...
więcej